Dünya siyasi depremlerle meşgul edilirken stratejik noktalarda sesiz ve derin çalışan yapılanmaların hız kesmedikleri bir dönemden geçmekteyiz.

Afganistan işgali, sonrası gelişmeler ve geri çekilme algısı İran ,Irak savaşı ile görsel alana çıkan yapılanmalar temeli , Kuveyt’in Irak tarafından işgali,

Irak’ın ABD ve müttefikleri tarafından işgali,

Suriye’nin parçalanma senaryoları, Libya’nın bölünmesi,

Libya, Türkiye anlaşmaları

Azerbaycan,Türkiye ve Pakistan Müttefiklik anlaşmaları, Sudan,

Yemen ,

Keşmir

Pakistan, Hindistan

Karabağ Savaşı ve Azerbaycan’ın Türkiye ile beraber zaferi,

Kafkasya’daki kriz ülkesi Ermenistan içinde hakimiyet kayıp etme korkusu,

Türk Devletler Teşkilatı yapılanmasıyla yeni bir güç merkezi olarak Kafkasya’nın ve dünyanın yeni merkezi olması,

İran iç ayaklanmaları

Nato’nun hedef ülkeleri Çin ve Rusya ile Türkiye ilişkilerinden duyulan rahatsızlıklar,

Enerjinin lojistik ve merkezi konumuna gelecek olan Türkiye, Yeni nesil teknolojik savunma ve ulaşım araçları üreten Türkiye

Zayıflayan AB

Ticaret yolları

Akdeniz

Ortadoğuda yeni enerji nakil yolları

Ekonomisinin büyük bir bölümü enerji gelirlerine bağlı olan Rusya ve bölgemizdeki yeni yeri ve Ukrayna krizi

Tahıl koridoru ile dünyanın ihtiyaçlarının batı kontrolü dışındaki güç merkezleri tarafından karşılanması Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna ile ilişkilerini ve diplomatik temaslarını sürdürmesi

Karadeniz üzerindeki batı emperyalizminin emellerinin gerçeklenmesinin önüne geçilmesi,

AB’nin zayıflatılma projeleri

ABD’nin Kara Avrupasında partner değiştirme stratejisi ve Rusyayı Çevrelem Doktrinini faaliyete geçirmesi

İngiltere’nin Brexit ile AB’den çıkması

Uzakdoğudaki olaylar,

Tayvan Krizi ve Çin

Amerika kıtasındaki ülkelerdeki kaos ve kargaşa stratejileri,ve ABD’nin güç kayıp etmesi,

Yeni savaş teknolojileri ve Uzay savaşlarının gündeme gelmesi

Dünya siyasi olaylar ile yeni değişimlerle karşı karşıya bırakılırken birilerinin çıkıp (GREAT AGAIN AMERICA)yeniden büyük Amerika yaratma gayreti ile dünyanın her noktasındaki liderleri ve ülkeleri tehdit etmesi ile ortaya çıkan durum

Bütün bunların karşısında ülkelerin sessiz kalması ile ortaya çıkan ve ‘’Dünya beşten büyüktür’’ diyen aslında sadece BİR den büyüktür deyip bütün planlarını bozan ve yeniden oyunlar kurulması için yeni yollar aramasına sebep olan ülke TÜRKİYE

Türkiye neden bu kadar önemli,neden küresel ölçekte sadece savunma bütçesi için ayırdığı para Türkiye’nin bütçesi kadar olan ülke ABD ve diğerleri bizden neden rahatsızlar

Eğer insanlar hayal kurup bunu doğrular ile eşleştirip, gerçeklerle karşılaştırıp icraya çevirebiliyorlarsa siz hedefinize ulaşabilirsiniz demektir.

Ülkemizde gelinen noktalara baktığımızda hep eleştiri,yıkım üzerine yönetimler ve muhalefet arasında söylemler gerçektiğini görmekteyiz.

Şuana kadar kutsal değerlerimiz haricinde birlik beraberlik neden olunmuyor sorusunu ülkemizdeki yaşayan seksen beş milyon insan birbirine sormalı ve bunun çözümler yolları tartışılmalıdır.

Tartışmalarını bitiren gelişmiş ülkelerin bu sorunlarını çözdüklerini ve ülkelerinin geleceği için dünyanın bir çok noktasında var olduklarını görebiliriz.

Hiç bir zaman Türkiye neden burada ne işimiz var gibi sorular sormaktan kaçınıp ülkemiz bekası ve ortak paydaşlarımızla beraber daha gelişmiş bir Türkiye için orada olduğumuz bilinmelidir.

Türkiye coğrafi olarak olduğu kadar enerji ve maneviyat açısından da dünyanın en kritik ve stratejik önemine sahip ülkesi konumunda olduğu bilinmeli ve burada oluşabilecek en küçük zayıf noktaların bizleri hedef aldığı bilinmelidir.

Dünya yeni enerji politiğinin merkezi Akdeniz olarak gelecekte karşımızda durmaktadır. Akdenizde kıyısı en uzun olan ülke Türkiye yok sayılmakta ve kendilerine göre adımlar atma planları yapmaktadırlar.

Türkiye güvenliği Balkanlardan başlayarak,Ortadoğunun en uç noktasına kadar devam eder.Buralardaki bağlarımız koparma planları dün sessiz olarak yapılırken bu gün açıktan yapılması, Türkiye üzerine yeni oyunlarla karşımıza çıkacaklarının göstergesidir.

İran’daki iç ayaklanmalarda Türkçe sloganlar atılması ile algılanması istenen ve hedef konulan ülke Türkiye olduğu bilinmelidir.

Türkiye’yi sahneye koydukları bir çok oyunlarla yıkamayan bu gün yeni göç dalgaları ile iç kaos ve kargaşa çıkartarak bunu yapmanın yolundadırlar.

Evet İran nüfusunun yarısına yakını Türktür. Bilinmeli Kasrı Şirin Anlaşmasından buna İran ile Türkiye arasında önemli bir sorun yaşanmamıştır.Tam aksine İran’a karşı Türkiye her zaman yardım elini uzatan ülke olmuştur. Ancak aynı yakınlığı İran’dan görmek şimdiye kadar mümkün olmamıştır.

İran ve Ermenistan ilişkileri ve Türk dünyasına bakışını Karabağ sonrası açıktan ortaya koymuş ve Ermenistan’ın yanında yer alan

açıklamalarıyla diplomatik krizlere ve Türkiye,Azerbaycan ve İran ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyarken İran yönetiminin müslüman dünya ile birliktelik hedefinin olmadığını ortaya koymuştur. İran yönetiminin tek çıkış yolunun Türkiye olduğunu anlamasının zor olduğu görülmektedir.

Bölgenin iki gücünü karşı karşıya getirme planları yapanların dün İran Şahı gönderip diğerini getirenlerle aynı olduğu bilinmelidir.

İran’ın bölgedeki ve Basra Körfezindeki stratejik önemi ile enerji trafiğinin önemli kontrol eden ülkesi konumundadır.

İran’ın Çin’e enerji satmasının önüne geçmek ve Çin’in bölgede kendine partner olmasını engellemek isteyen ABD ve diğerleri

Türkiye’yi ise göç, ekonomik tehditlerle ve toplumsal sosyal olaylarla yeniden tehdit etmek istemektedirler.

Türkiye’nin doktrini sömürge esaslı değil almadan vermek ve paylaşım esaslı politikalarının bir çok ülke yaşayanları tarafından kabul görmesi ile gelecekteki oluşacak tehlikeyi gören emperyalist ülkeler hedefe Türkiye’yi koyarak attığımız her adımda, kendilerinin yaptıkları sömürgeci düzeni asla kabul etmedikleri söylemlerle Türkiye’yi tehdit etmek cüreti göstermektedirler.

Türkiye ;

Yeniden seçim gündemi,

Sosyal olaylar

Değerler kaosu

Aile yapısı

Manevi bütünlük

Şiddetin özendirilmesi

Hukuk üzerine oynanan algısal oyunlar

Eğitim Ekonomik krizler

Sözde yatırım yapılmaz ülke konumu terör tehditleri Komşu ülke tehditler

İçeride siyasi kriz yaratma

Umutsuzluk

İnanç kaybı

Bir çok yeni oyunların toplumumuz üzerine enjekte edildiği yeni bir oyun düzeni ile karşı karşıyadır.

İstikrarlı,kararlı ve birlik içindeki bir Türkiye ile bütün sorunları aşabiliriz.

Büyük TÜRKİYE olmak, Büyük CUMHUR ile olur.