Olaylar sonrasi Macron'un istifasını getirebilir ve Fransa seçimlerle sonuçlanacak bir sürece girebilir.

Macron, 2020'de Lübnanlılara şöyle seslendi:

"Devrim kimsenin emriyle olmaz; insanlar yapar."

Macron, 2023'te Fransızlara şöyle seslendi: 

"Protestolar yasal değil ve kimsenin halk temsilcilerine isyan etme hakkı yok."

Macron seçilmesinden sonra sarı yeleklilerle başlayan Fransa'da ki gelişmeler Sosyal güvenlik yasası değişimi ile devam eden 17 yaşındaki Cezayir asıllı gencin polis tarafından öldürülmesiyle kontrol dışına çıkan olaylar Fransa ve Avrupa için toplumsal etkileşimin ve olayların yayılarak devam edeceği süreç olarak yeni boyutları ortaya çıkarıyor
Şöyle ki
Siyasi gelişmeleri
Milliyetçi akımların Fransa'da yapısı
Sömürgeci devlet anlayışının  kendi kendini içeride başkaldırı ile karşılaşması
AB içinde ABD'ye teslim olan Fransa çıkış yolları ararken kendi halklarına karşı izlediği ırkçı politikalar ortaya çıkardığı sonuçların yansıması 
Ülke içindeki gelir dağılımının bozuk olması 
Sosyal yapıda bozulma
Mültecilerin Fransa iç güvenliği ve yasaklarına uyum sorunu
Güç kayıp eden Fransa'nın Afrika'da karşılaştığı prestij kayıpları ve Afrikalı liderlerin Fransa'ya karşı açıktan aldıkları tavır ile mültecilerin kimlik kazanma arayışları 
Bilinçlenme sonrası Fransa'nın Afrika'da izlediği her politik davranışın Fransa içinde olumlu veya olumsuz eylemlerle cevap bulması
Ukrayna krizi ile AB içinde baş gösteren ekonomik üretim kayıpları ve refah toplumlarının hiç istemedikleri gelir kayıplarının kabul edilmek istenmemesidir.
Salgın sonrası ortaya çıkan lojistik sistem dengesizliği ve işsizlik
ABD haricî Avrupa için çıkış arayan Fransa'nın ABD'nin izni olmadan hareket edemeyeceğini anlamasıdır.
Yeniden şekillenen dünya için Fransa'nın çok kutuplu güç düzeninde ABD yanında olmak zorunda kalmasıdır 

Olaylar sonrasi Macron'un istifasını getirebilir ve Fransa seçimlerle sonuçlanacak bir sürece girebilir.
Aşırı Milliyetçi akımların iktidara gelmesini destekler ve Avrupa'da ırkçı siyasal anlayışın güç kazanmasını sağlar.
Artan milliyetçilik ve ırkçı söylemler Avrupa'da her ülkede görülmesine neden olur.
Kıta Avrupası yeni olaylara ve gelişmelere sahne olur.
Kıta Avrupası savaş alanına döner
Fransa Almanya ve İtalya birlikte hareket etme yeteneklerini ABD'nin elinden almazlar ise gelecekleri tartışma konusu olur
Polonya Avrupa'nın yeni lider ülkesi olarak yerini alır 
Ukrayna Rusya krizi Polonya'nın resmi katılımıyla yeniden şekillenir
Fransa'da ki bütün gelişmeler hem Fransa içinde hemde etkilenen mültecilerin ülkelerinde dikkatle izlenmekte olup Fransa'ya karşı yeni politikalar oluşmasını sağlamaktadır.

,""Ayrıca; Avrupa'da siyasi sosyal,ekonomik, sıkıntıların temelinde İnsanın ferdileşmesinin egoist çizgiye gelmesidir. Avrupa medeniyetinin zaaf noktalarından birisi cinsler arası ilişkiler ve aile bağlarının her zaman problemli olmasıdır.
Bu durum paylaşımda duygu boyutunun zayıf olması konusudur.
Bu unsurlar olağan üstü durumların aşılmasında problemler oluşturduğu kanaatindeyim.
Hülasa Fransa ve diğer batı ülkelerinde genel durum
Konkort meydanından, Şanzelize ye bağlanan kısmın sağ tarafındaki parkın pislik içinde olması ve kokması gibi.""Prof.Dr.Ruhi ErsoyToplumsal ahlak bozulması ile devam eden süreç çatışma kriz ve kaos ortamını kendiliğinden sağladığı bir egoist Fransız kültürünün karşısında kendini göstermeye başladı diyebiliriz
Refah ve Kalkınmış ülkeler konfor rahatlığından taviz vermeye yanaşmayan yapılardır
AB içindeki ülkelerin ana aktörlerinden olan ve AB içindeki tek nükleer güç sahibi ülke yönetiminin kendi dünyasında olanları ilgisiz kalması İçişleri Bakanının açıklamalarında 40000 güvenlik görevlisiyle olaylara müdahale edilmesi süreci kontrolsüz kaos ortamına doğru sürüklemektedir
AB içindeki diğer sömürgeci ülkeleri etkisine alarak yeni bir politik anlayış ve AB güvenlik olgusunun yaratılmasına duyarsız kalan ülkeleri etkileme olarak değerlendirebiliriz