Evet, saygıdeğer okurlarım. Başlıkta da açıkça ifade edildiği gibi bir Müslüman hayrın öncüsü şerrin de engeli olmalıdır. Hatta bu hususta yüceler yücesi Allah Zülcelal Hazretleri’nin Kuran-ı Kerim’in Ali İmran suresi Ayet 110’da aynen şöyle hitap edilmektedir.(Siz insanlar için çıkarılmış  en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli de insanlardı. Elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenlerde var. Âmâ ne yazık ki pek çoğu fasık olan kimselerdir.

Peygamberimiz (sas) Efendimiz’de şöyle bir hadisi vardır ki (Ancak 2 kişiye imrenilir. Bunlardan birisi Allah’ın kendilerine mal verdiği ve aynı zamanda bu malı hak yolunda tüketme iradesine sahip kıldığı kişidir. Diğeri ise Allah’ın kendisine ilim verdiği hem bu ilimle amel eden ve aynı zamanda hem de onu başkasına öğreten kişidir.) Buhari İlim 15 Zekat 5 11/9 36. Buyurmak suretiyle  Müslümanların başkalarının önünde bulunan nimetleri kıskanmadan kimilerinin de aynı şeyleri elde etmek için gayret göstermelerini öğütlemiştir. Diğer bir hadisi şerifinde ise Peygamberimiz (SAS) Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır (Sizden kim bir kötülük görürse eğer gücü yetiyorsa eliyle o kötülüğü değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa onu diliyle o kötülüğü değiştirsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle Buğz etsin ki imana bu da imanın gerektirdiği en alt sorumluluk sınırıdır.) Tirmizi Fiten 11.

Evet gerçek şudur ki kötülüklerle,yanlışlıklarla hukuk tanımamazlıkla mücadele edilmeyen toplumlarda başlangıçlarda yaygın olmayan bu kötü alışkanlık zamanla bir kanser hücresi gibi bütün topluma sarabilmektedir.Ve böylece ahlaksızlıklar başlangıçta etkisi itibari ile bireylerle sınırlı gibi gözüksede zamanla diğer fertlerde işlenen kötülüklerden etkilenmektedir.Zira içki,kumar,kapkaç,hırsızlık,uyuşturucu gibi hem de çok çirkin eylemler başlangıcı itibari ile belirli kişilerdede  sınırlı kalmış olsada doğurduğu sancılar bütün toplumu ilgilendirir.Zira bu gibi çok çirkin davranışlar sonucunda nice aileler yıkılmaktadır.

Evet,toplum hatta bütün insanlar duyarsızlığın faturasını gayet ağır bir şekilde ödemiş olduğumuz çağımızda,sorumluluk bilinci ile. emri bil maruf,nehyi hanel mülkerim)Önemini çok daha iyi olarak ve güzel olarak anlıyoruz.Burda ahlakı susmanın sorumsuzluğun gerektirmiş olduğu yıkılan değerler aslında hepimizin kalbi konumundaki değerler bütünüdür.Yine alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Peygamberimiz (sas) Efendimiz gayet dikkat çekici bir şekilde getiriyor ki hemde şöyle izah ediyor.(Nefsim kudret elinde olan Allahı Teala’ya yemin ederimki ya iyiliği emrederseniz veya kötülükten men edersiniz.Yahut Allahu Teala size azap,toplumsal kargaşa ve kaos gönderir.Sonra Allah’a yalvarırsınız da duanız hiçbir suretle kabul olmaz.) Tirmizi Fiten 9

Sonuç olarak da ifade etmek gerekiyorsa genelde insan özelde ise  Müslüman olarak her zaman hayır olarak anahtar,şerre  ise kilit olmak gayreti içinde bulunmak bir erdem ve ayrıcalıktır.Böylesi bir göreve talip olmak ve bu yolda adımları atmak var oluş amacımıza yaraşır bir tutumdur.Huzurlu,sağlıklı bir toplum olabilmenin bir yolu da bireylerin söz konusu tutumu sergilemelerinden geçmektedir.Hayra öncü,şerre mani oluş aynı zamanda dindarlığın bir gereğidir de, ve hem de öncüsüdür de.

Yazım Bulgaristan'daki eski zara müftüsünün bir şiiriyle son veriyorum.

PİS GÖÇMEN

Yağıyor kar,olanca süratiyle.

 Esmekte rüzgar bütün şiddetiyle

Sanki her yer bir bembeyaz örtüye

Bürünerek benzemişti ölüye

Yokki bir geçen sokaklar tenha

Yağmakta kar,her yerlere bak ala

Gitmekteler işte yol kenarında

Bir kadınlar bir de çocuk yanlarında

Titrek elini vermiş  annesine

Mahsun giderken fakirhanesine             

Zavallılar,yürüyorlar pek yorgun

Acaba ne için ağlamış solgun?

Bunu bilmek hiçte zor bir iş değil,

Edeyim ben size o hali tasbir

Hayat çıplak elbisesi pejmürde

Kadıncağız nemli gözleri yerde

Titremekte şiddetinden soğun,

Ağlamakta dehşetinden yokluğun.

Canlı bir cenaze gibi gidiyor.

Acıyan ayağı dur gitme diyor.

Yaşadım her elemden azade

Bana derlerdi bir hanım zade

Pis muhacir denildi şanımıza

Girdi hainler aah kanımıza.

Saygılarımla…