Dumlupınar İlkokulu ismi yaşatılmalı

İnsan hayatı,bizlerden önceki kuşakları ve eserlerini kendi yaşamımız içerisinde tutmak,sonraki kuşaklara da bu felsefe ve sosyal  kavram içerisinde, ortaya koyacağımız eserlerden bir bileşke yaratıp, güncelleme  yaparak gelecek kuşaklara aktarıp bir devamlılık sağlamaktır. Bu kaide,Ülkeleri ve yarattığı eserlerini geleceğe taşıyıp hayatta kalmalarını sağlar.
Besni'mizin kültürel ve sosyal alt yapısının mihenk taşları olan:Dumlupınar İlkokulu, Besni Ortaokulu,Besni Lisesi ve Besni Öğretmen Okulu ne yazıkki artık yok....Yukarı Besni kurulduğu günden itibaren,Eğitim ve kültür hayatımıza sonsuz katkılar sunan,sayısız Bilim insanı, iş insanı, siyasetçi,eğitimci, hukukçu v.b.yetiştirip Yurdumuzun ve Dünya'mızın dört biryanına gururla gönderen bu ilim ve irfan yuvaları; Eğitim hayatımıza artık renk katmıyor.
Besni ile özdeşleşmiş Dumlupınar İlkokulu da son örneği olarak maalesef gündemimizde. Bu ismi yaşatmak,bu isimle anılan okulumuzu yeniden Eğitim hayatımıza  kazandırma çabası içindeyiz. Eğer bu çabamız sonuç vermezse; Hepimizin kalbinde 

 Besni'mizin bir Eğitim yuvası olarak anılan 60 lı ve 70 li yaşlarda ki bizlerin,Okul hayatı anılarını hafızamızda  hep canlı tutan, Dumlupınar ismini Okulumuzun  giriş tabelasında göremeyeceğiz. Zamanla tamamen unutulup, gelecek kuşaklara bu isim aktarılmamış olacaktır. 
Değerli Üstadım Sayın Hasan Emre'nin uyarı niteliğindeki "Köprüden önce son çıkış "sözleri ne hak vermemek mümkün değil.Cumhuriyet ve Besni ilçemiz ile özdeşleşmiş Dumlupınar isminin yaşatılması için yasal yollar içerisinde, hakkımız olan vatandaşlık ve Besni'lilik görevimizi yapıp "DUMLUPINAR "İsmine sahip çıkmalıyız.
TBMM de 1933 yılında kabul edilen yasa ile; Besni'nin Çat mevkiine taşınma kararı alındığında, ilk yapılan binalar, Hükümet Konağı ve Dumlupınar İlkokulu dur.Bugün için Yukarı Besni'nin ilk yönetim ve eğitim abidesi bu binalar maalesef aynı kaderi paylaşmakta,yıkımla birlikte isimleride değiştirilerek,tarihi belleğimiz de bulanık bir hal alacaktır. 
Besni'mizin yetiştirdiği,ismi gibi kendisi de Necip bir insan olan,memleketine bir vefa örneği göstererek,doğup büyüdüğü Besni'mizin eğitimi ve kültür hayatına katkı sunmak üzere okul yaptırma kadirşinaslılığını gösteren Sayın Dr.Necip ÖZTÜRK bir eğitim gönüllüsüdür.Saygıdeğer Hocamızın ismi her ilim ve irfan yuvasına yakışır,bizler kendilerini bu vefalı davranışlarından dolayı herzaman saygı ile yadedeceğiz.Yapmış olduğu girişim her Besni 'li tarafından takdirle karşılanmıştır.
Sayın Dr.Necip ÖZTÜRK umarım Besnili ve Dumlupınar mezunlarının sesine kulak verip;
Uğrunda şiirler ve kitaplar yazan, Besni Sevdalısı Dostum Sayın Hasan Emre 'nin belirttiği:1.Dr.Necip ÖZTÜRK-Dumlupınar İlkokulu ismi birlikte anılsın..
2.Yenikent Erdemoğlu Mahallesinde bulunan Besni İmam Hatip Ortaokulu ve Besni Ortaokulu yerine yapılan Besni İlkokulu'nun adı Dr.Necip ÖZTÜRK İlkokulu  olarak anılsın.Düşüncesine, ses vererek pozitif katkıda bulunur.
Bu konuda;Mülki Erkan olarak Sayın Valimiz ve Sayın Kaymakamımız ile diğer Kamu yöneticilerininde  olumlu katkı sunacaklarını arz ve talep ediyorum. 
Sayın Dr.Necip ÖZTÜRK:Bizler yapmış oluğunuz katkıyı,desteği kalbimizde hep yaşatacağız;Sizin isminizde,dileriz ki KURTULUŞ SAVAŞI ile  abideleşen DUMLUPINAR ismi ile birlikte sonsuza kadar yaşasın..
Gönüllerimiz de eğitim için çarpan bir birliktelik için Sayın Dr Necip ÖZTÜRK 'e de bu yaraşır diye ümit ediyorum..
Besni'mizin Hükümet Konağı  nında  bir Kültür Konağı Haline dönüştürülmesini teklif ediyorum. Bu tarihi mekanın yaşatılması da;Kamunun ve toplum kuruluşlarının aynı bilinç içerisinde elele vererek,çözümü bizlere düşen,herkesin elini taşın altına koyacağı, her Besni'linin yer almasının zorunluluk olduğu durumdur. Besni'lilik bunu gerektirir.