Dış Ticaret Endeksleri, Temmuz 2023

İhracat birim değer endeksi %2,1 azaldı

İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %3,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %16,1 azaldı, yakıtlarda %34,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,7 arttı.

İhracat miktar endeksi %10,6 arttı

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %47,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,9 arttı, yakıtlarda %17,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,7 arttı.

İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Temmuz 2023
[2015=100]

İthalat birim değer endeksi %15,7 azaldı

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %15,8 azaldı, yakıtlarda %41,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %24,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,6 azaldı.

İthalat miktar endeksi %31,0 arttı

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %42,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,9 arttı, yakıtlarda %10,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %39,8 arttı.

İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Temmuz 2023
[2015=100]

Dış ticaret endeksleri, Temmuz 2023
[2015=100]

İhracat İthalat
Endeks Endeks
Sektörler
(SITC Rev.4)
Temmuz 2022 Temmuz 2023 Değişim
(%)
Temmuz 2022 Temmuz 2023 Değişim
(%)
Birim değer endeksleri
Genel 116,0 113,6 -2,1 150,4 126,8 -15,7

Gıda, içecek ve tütün

99,0 95,6 -3,4 132,0 111,2 -15,8

Hammaddeler (yakıt hariç)

133,5 112,0 -16,1 170,6 129,2 -24,2

Yakıtlar

Ağustosta İharacatımız Arttı İthalatımız Azaldı Ağustosta İharacatımız Arttı İthalatımız Azaldı
209,6 137,6 -34,3 261,8 153,1 -41,5

İmalat (gıda, içecek ve tütün hariç)

112,5 115,5 2,7 120,0 112,1 -6,6

SITC'de başka bir yerde sınıflandırılamayan mallar

142,9 162,6 13,8 165,8 185,8 12,0
Miktar endeksleri
Genel 127,0 140,5 10,6 109,2 143,1 31,0

Gıda, içecek ve tütün

119,3 176,5 47,9 137,1 195,2 42,4

Hammaddeler (yakıt hariç)

157,7 163,9 3,9 116,9 129,6 10,9

Yakıtlar

185,7 219,0 17,9 91,9 101,8 10,8

İmalat (gıda, içecek ve tütün hariç)

130,7 136,8 4,7 108,2 151,2 39,8

SITC'de başka bir yerde sınıflandırılamayan mallar

8,6 32,4 276,7 341,7 484,6 41,8

STIC : Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %6,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2023 Haziran ayında 158,4 iken 2023 Temmuz ayında %6,8 oranında azalarak 147,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2022 yılı Temmuz ayında 143,9 iken 2023 yılı Temmuz ayında %0,1 oranında artarak 144,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %8,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2023 Haziran ayında 126,7 iken 2023 Temmuz ayında %8,5 oranında artarak 137,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2022 yılı Temmuz ayında 121,3 iken 2023 yılı Temmuz ayında %20,5 oranında artarak 146,2 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Temmuz 2023
[2015=100]

Dış ticaret haddi 2023 yılı Temmuz ayında 89,6 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Temmuz ayında 77,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,5 puan artarak, 2023 yılı Temmuz ayında 89,6 oldu.

Dış ticaret hadleri, Temmuz 2023
[2015=100]