24 Aralık 1995 seçimlerinden sonra Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın Başbakanlığında kurulan Refah Partisi-Doğru Yol Partisi Koalisyon Hükümeti iktidarında, 

Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı,Arapça, Kur’an ve din alanındayetkinolanbilim adamlarıProf. Dr. Hayrettin Kahraman, Prof. Dr. Ali Özek, Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. Sadrettin Gümüş, Doç. Dr. Ali Turgut’tan oluşan bir bilim kurul oluşturdu. Bu kuruldan Kur’an’ı Türkçe’ye çevirmesini (tercüme etmelerini) istedi. Kurul, Kur’an’ı Arapçadan Türkçeye çevirdi. 

Kurulun, Arapçadan Türkçeye çevirdiği“ KUR’AN-I KERİM VE AÇIKLAMALI MEALİ,” Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti’nin, 24.12.1996/843-10 sayılı kararı ile onaylandı. Basılmasına karar verildi. Basıldı ve yayınlandı   

 Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti’nin, yayınlanmasına karar verdiği TürkçeKUR’AN-I KERİM VE AÇIKLAMALI MEALİ’inde: 

 “Kur’an”,kelime olarak “okumak” anlamında bir mastardır. 

Kuran, Hz. Muhammed’e 23 yıllık peygamberlik süresi içinde, Arap dilinde ve vahiy yoluyla indirilmiştir. 

Hz. Peygamber Kur’an’ı vahiy olarak almış, kendi tarafından hiçbir ilave etmeden ve hiçbir eksiltme yapmadan onu aldığı şekliyle ümmetine tebliğ etmiştir. 

Kur’an, lafzıyla ibadet edilen bir kitaptır. Namaz gibi temel ibadetlerde okumanın yanı sıra, Kur’an’ı ayrıca okumak, dinlemek, yazılarına bakmak, başkasına okutmak ve öğretmek de ibadettir.” 

(1)Kur’an-ı kerim ve açıklamalı meali,Sayfa 9 

Kur’an Arapça olarak bütün insanlığa gönderilmiştir. Buna göre, “Kur’an”ı insanlara tebliğ etmenin iki yolu vardır. Ya bütün insanlara Arapça’yı öğretmek yahut Kur’an’ı başka dillere çevirmek. Bütün insanlara Arapça’yı öğretmek imkansızdır ve buna gerek de yoktur. Nitekim “Kur’an’da, muhalif dillerin varedildiği ve bunun Allah’ın varlık ve kudretinin delillerinden olduğu”belirtilmiştir.Bu durumda, Kur’an’ın başka dillere çevrilmesi gereği ortaya çıkmaktadır”denilmektedir.  

(2)Kur’an-ı kerim ve açıklamalı meali,sayfa 10 

 “96. SÜRE EL-ALAK” 

Mismillahirrahmanirrahim 

1. 2. Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. 

3. 4. 5. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir. 

Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu süreye “İkra süresi”de denir. Mekke de inmiştir. 19 ayettir. İlk 5 ayeti, Kur’an’ın ilk inen ayetleridir. 

Bu süre okumanın, öğrenmenin üstünlüğünü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah’ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba düçar olacağıanlatılmaktadır. 

(3) Kur’an-ı kerim ve açıklamalı meali,sayfa 597 

 Kur’an’da: 

Muhalif dillerin var edildiği ve bunun Allah’ın varlık ve kudretinin delillerinden olduğu, 

Kur’an’ın Arapça olarak bütün insanlığa gönderildiği,  

Kur’an’ı insanlara tebliğ etmenin iki yolunun olduğu, 

Bütün insanlara Arapça’yı öğretmenin imkânsız olduğu ve buna gerek olmadığı,  

Bu durumda, Kur’an’ın başka dillere çevrilmesi gereğinin ortaya çıktığıanlatılmış olmasına rağmen: 

- Diyanet İşleri Başkanı ve atadığı yöneticiler, Türkiye Diyanet Vakfı başkanı ve yöneticileri, 

-Kur’an dışı yapılar olan, Allah’ı ve dini kullanarak çıkar ve güç sağlayanlar tarikatlar, 

- Necmettin Erbakan’ın kurgulayıp geliştirdiği“ milli görüş” öğretisi ile yetişen, Allah’ı ve dini kullanaraksiyaset yapan AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve arkadaşları, 

Kur’an’ın Türkçe’ye çevrilmesine karşı çıkıyorlar. 

Kur’an’ı Türkçeye çevirttiği, halkın Kur’an’ı okumasını ve öğrenmesi, inancını Kur’an’a göre yaşamasını, ibadetini Kur’an’a göre yapmasını sağladığı, İslamiyet’e hizmet ettiği için Atatürk’ü, İslamiyet’e kötülük etmekle suçluyorlar.  

 Kur’an”,kelime olarak “okumak” anlamında bir mastar olmasına rağmen, Müslümanlar okumuyorlar. Kur’an’da anlatılanları bilmiyorlar. İslamiyet’i Kur’an’a göre yaşamıyorlar. 

 Kaynak: 

KUR’AN-I KERİM VE AÇIKLAMALI MEALİ 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını 

ISBN: 978-975-389-850-8 

Yayıncı SertifikaNo:15402 

TÜRKİYE DİYANET VAKFIYayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi- Ankara,24.12.1996 

CELAL TOPKAN

20. DÖNEM CHP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ