Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu

Geçici sonuçlara göre 2022 yılında faal olan girişimlerin  %43,7'si hizmet sektöründe, %36,1'i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın %38,3'ünü oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı %28,7 oldu.

Ciroda en yüksek payı ticaret sektörü aldı

Ticaret sektörü ciroda %43,0'lık pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı %15,0 iken, sanayi sektörünün ciro payı %37,1 oldu.

Girişim sayısı, istihdam ve cironun sektörlere göre oransal dağılımı, (%), 2022Türkiye geneli üretim değerinde en yüksek değeri imalat aldı
 

2022 yılında üretim değeri imalatta 10 trilyon 312 Milyar TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 2 trilyon 381 milyar TL, ticarette 2 trilyon 358 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 1 trilyon 940 milyar TL, inşaatta 1 trilyon 732 milyar TL olarak gerçekleşti.

Üretim değerinin kısımlara göre dağılımı (Milyar TL), 2021-2022
Ciroda en yüksek payı 250+ büyüklük grubu aldı

2022 yılında ciro payının %36,0'ını 250+ büyüklük grubu, %23,1'ini 1-9 büyüklük grubu, %19,7'sini 10-49 büyüklük grubu ve %21,2'sini ise 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise %37,3'ünü 1-9 büyüklük grubu, %26,7'sini 250+ büyüklük grubu, %19,6'sını 10-49 büyüklük grubu ve %16,4'ünü ise 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. 

Büyüklük grubuna göre ciro ve istihdam dağılımı, (%), 20222022 yılında aktif girişim sayısı 3 784 760 olarak gerçekleşti

Geçici sonuçlara göre 2022 yılında ciro 36 trilyon 904 milyar TL, üretim değeri 22 trilyon 13 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 5 trilyon 606 milyar TL olarak gerçekleşirken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 33 trilyon 954 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İstihdamda ise 18 648 027 kişi olarak gerçekleşti.    


Yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerine ilişkin temel göstergeler,  2016-2022


 

Borsa İstanbul Pazar Değişikliği Duyurusu Borsa İstanbul Pazar Değişikliği Duyurusu

İmalat sanayindeki girişimlerin %56,4'ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı

Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın %51,2'sini, cironun ise %35,2'sini oluşturdu.

İmalat sanayinde temel göstergelerin teknoloji düzeyine göre oransal dağılımı, (%), 2022