Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, borçların ertelenmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

SGK Müdürü Fuat Tekin, ertelemeye ilişkin yaptığı açıklamada, “ Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesindeki işyerleri, 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında erteleme içerisine alınmış ve alınması gereken tedbirler belirtilmiştir.

BESNİ'DE BUGÜN VEFAT EDENLER (26.09.2023) BESNİ'DE BUGÜN VEFAT EDENLER (26.09.2023)

Diğer taraftan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31.07.2023 tarihinde sona erecek erteleme süresi 30.11.2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmış, erteleme içerisine alınan borçların son ödeme süresi ise 29.12.2023 tarihi (bu tarih dahil) olarak belirlenmiştir.

Buna göre; erteleme süresi 31.07.2023 tarihinde sona erecek iller bakımından 31.08.2023 tarihine kadar, erteleme süresi uzatılan iller bakımından ise 29.12.2023 tarihine kadar müracaat yapılması halinde diğer şartları taşımaları halinde 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın tecil ve taksitlendirme işlemi yapılabilecektir. Ertelemenin bitim tarihinden itibaren 3 ay içinde de müracaat edilebilmekle birlikte bu sürede gecikme zammının işleyeceği ve teşviklerden yararlanılamayacağı hususları dikkate alınarak mağduriyetlere meydan verilmemesi açısından işverenler ile sigortalılarımızın yasal süresi içerisinde Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir.

Deprem felaketi yaşanan illerde; sigortalıların almış oldukları istirahat raporları sebebiyle işverenlerce, 06/02/2023 ila 30/11/2023 arasında verilmesi gereken çalışılmadığına dair bildirimlerin, 15/12/2023 tarihine kadar yapılması halinde bu bildirimler süresinde yapılmış sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Deprem yaşanan illerdeki genel sağlık sigortalılarından, prim ödeme yükümlüsü kendisi olanların 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde tahakkuk edecek prim borçlarının ödenme süresi 29/12/2023 tarihine ertelendiğinden Kurumumuz sağlık hizmetlerinden 29/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) faydalandırılması sağlanılacaktır.

06.02.2023 ila 30.11.2023 tarihleri arasında Kuruma verilmesi gereken sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin 15/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi durumunda bu bildirimler yasal süresi içinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya dosyası bulunanlardan; kontrol muayene tarihi 01.02.2023 ila 29.12.2023 tarihleri arasında bulunan; gelir/aylık sahipleri, bakmakla yükümlü olunan malul çocuklar ve haklarında Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri uygulanacak olanların kontrol muayene tarihleri 29.12.2023 olarak güncellenecektir” dedi.