Sasa Şirketi KAP'a yaptığı  açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren yaşanan depremler ve artçı sarsıntılar sonrasında, DMT üretim hattının yer aldığı binalarda 22.02.2023-17.04.2023 tarihleri arasında bakım ve güçlendirme çalışmaları yapıldığı ve tesisin tekrar devreye alınarak bugüne kadar üretimine kesintisiz olarak devam ettiği hatırlatıldı.

2024 yılı Ocak ayı itibarıyla yapılan ayrıntılı tetkik ve değerlendirmeler sonucunda; 1980'li yıllarda yapılmış olan DMT üretim hattının ekonomik ömrünü tamamladığı tespit edilerek, Şirketin çıkar ve menfaatleri de göz önünde bulundurularak kârlılık ve performans hedefleri doğrultusunda DMT üretim tesisinin kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "DMT üretimi, yüksek maliyetli oluşu ve yüksek riskli üretimi nedeniyle neredeyse tüm dünyada terkedilmiş bir uygulamadır. Nitekim, Şirketimiz bünyesindeki DMT üretim tesisi de kırk yıllık teknolojisi ile gelişen yeni teknolojilerin sağladığı performans ve verimliliği sağlayamamakta, aynı zamanda da yeni teknoloji üretim şekillerine oranla daha yüksek maliyet doğurmaktadır. Rekabetin çok güçlü olduğu global polyester sektöründe maliyet unsuru giderek daha fazla önem kazandığından, DMT üretimine son verilerek üretimin tamamen yeni, modern ve daha ekonomik olan PTA üretim teknolojisi üzerinden devam ettirilmesi, Şirketin ekonomik çıkar ve menfaatleri göz önünde bulundurulduğunda bir zaruriyet olarak değerlendirilmektedir. " denildi.

               

SASA' nın polyester üretimi DMT bazlı ve PTA bazlı olmak üzere iki çeşittir. Mevcut durumda 1.365.000 ton/yıl olan toplam kurulu polimerizasyon kapasitesinin DMT bazlı olan kısmı 280.000 ton/yıldır. Yüksek maliyetli olması nedeniyle DMT üretimi son yıllarda sürekli olarak azalış göstermiştir: DMT üretim miktarının Şirket' in toplam üretim miktarı içindeki payı 2021 yılında %19, 2022 yılında %13 ve 2023 yılında %9 olarak gerçekleşmiştir. SASA tarafından üretilen DMT, ağırlıklı olarak dahili üretimde kullanılmıştır: Üretilen DMT miktarının 2021 yılında %94' ü, 2022 yılında %88'i ve 2023 yılında %70'i cips ve elyaf üretimine sevk edilmiştir. Hammadde olarak satılan DMT 'nin toplam satış miktarı içindeki payı çok düşük oranlarda kalmıştır: Hammadde olarak satılan DMT' nin satılan toplam ürün miktarı içindeki payı 2021 yılında %1, 2022 yılında %2 ve 2023 yılında %3 olarak gerçekleşmiştir. DMT kullanılarak üretilen cips ve elyafın SASA'nın toplam üretim miktarı içindeki payı da, yüksek maliyetli olması nedeniyle giderek azalmıştır: DMT bazlı üretilen nihai ürünlerin Şirket' in toplam üretim miktarı içindeki payı 2021 yılında %20, 2022 yılında %14 ve 2023 yılında %9 olarak gerçekleşmiştir. DMT üretiminin sona erdirilmesi sonrasında PTA bazlı üretim miktarı artırılarak DMT tesisinin kapatılmasından kaynaklanan üretim kaybı telafi edilecektir.

Yukarıda da belirtildiği üzere üretilen DMT' nin önemli bir kısmı dahili üretimde kullanılmaktadır, bu sebeple doğrudan DMT satışının toplam ciro içindeki payı da oldukça düşük oranlardadır: Hammadde olarak satılan DMT' nin toplam ciro içindeki payı 2021 yılında %0,9, 2022 yılında %1,3 ve 2023 yılında %3,4 olarak gerçekleşmiştir. Daha önce bahsedildiği üzere yüksek maliyeti nedeniyle, DMT kullanılarak üretilen cips ve elyafın SASA' nın toplam cirosu içindeki payı son yıllarda azalmıştır: DMT bazlı üretilen nihai ürünlerin Şirket' in toplam cirosu içindeki payı 2021 yılında %20, 2022 yılında %15 ve 2023 yılında %9 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı içinde DMT bazlı ürün alan müşterilere PTA bazlı alternatif ürünlerin tanıtımı yapılmış ve olumlu geri dönüşler alınmıştır. Bu çerçevede, DMT üretiminin sona erdirilmesi sonrasında PTA bazlı ürünlerin DMT bazlı ürünlere alternatif olarak satılabileceği, dolayısıyla ciroda önemli bir azalma olmaması beklenmekte olup Şirket tarafından gerekli tüm ekonomik önlemler alınmaktadır."

Mevcut durumda DMT üretim hattında 151 personel çalışmakta olduğu belirtilerek, bunlardan 131 personelin diğer üretim hatlarına yönlendirileceği, 20 personelin ise iş akitlerinin feshedileceği ifade edildi.

İş akdi feshedilen 20 personele toplam 2,1 milyon TL kıdem ve ihbar tazminatı ödenecek.

Açıklamada, "PTA bazlı üretim yapan tesislerimizin kapasitelerinin artırılması ve DMT bazlı ürün satışı yerine PTA bazlı ürün satışının artırılmasına yönelik aksiyon alınmaktadır. " denildi.

Gayri safi yurtiçi hasıla 1,1 trilyon doları aştı Gayri safi yurtiçi hasıla 1,1 trilyon doları aştı

Haber: Güncel Haber Merkezi