Besni’nin Kalkınması için Çalıştay Sonuç Raporu Paylaşıldı Besni’nin Kalkınması için Çalıştay Sonuç Raporu Paylaşıldı

Milletvekili Şan, mesajında “Toplumun yarısını oluşturan, huzurlu ve mutlu bir aile yapısının tesis edilmesinde, güçlü bir toplumsal yapının kurulmasında her zaman en önemli rolü oynamış bulunan, tarihimizde de büyük kahramanları dünyaya getirerek tarihin sürecinde büyük değişimlere yol açan, önderlikleriyle tarihimize damgasını vuran kadınlarımız bizim baş tacımızdır” dedi.
Dr. Şan; “Kadınlarımızın her alan aktif rol almaları, hak, fırsat ve imkânlardan eşit bir biçimde yararlanmaları için “Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye” anlayışımızla hükümetlerimiz döneminde kadınlarımıza yönelik devrim niteliğinde Anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirdik. Kadınlarımıza büyük önem verilmiş, kadınlarımızın siyasete aktif katılımlarının sağlanması, kadın istihdamının önündeki engellerin kaldırılması ve kadınlarımızın şiddetten korunması için gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. AK Parti olarak Kadınlara pozitif ayrımcılık getiren Anayasa değişikliklerine imza attık. Türk Ceza Kanunumuzda kadınlara karşı işlenen suçların cezalarını artırdık. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz.
“İŞ HAYATINDA KADINLARIMIZA DESTEK OLDUK”
Kadın ve gençlerin işe alınmalarını teşvik için ilave istihdamda 5 yıl süre ile sigorta primlerini devletin ödemesi imkanını getirdik, özürlü çocuğu olan annelere 5 yıl erken emekli olma imkanı getirdik, esnaf ve KOSGEB kredilerinde kadınlarımıza verilecek kredi miktarlarını daha yüksek tuttuk. Kadınlarımızın işgücünde daha aktif olması adına politikalarımızı şekillendiriyoruz. Bunun neticesinde 2002 yılında yüzde 23 olan kadınların katılım oranını, yüzde 40’lara çıkarmayı başardık.
“HER ALANDA AYRIMCILIĞA SON VERDİK”
AK Parti iktidarında, kadınlarımızın güçlenmesini sağladık ve kadınlarımız arasında adaleti sağlayan bir zihniyet devrimini gerçekleştirdik. Kadınlarımızın senelerce maruz kaldığı ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Bu devrim niteliğindeki köklü değişikliklerle kadınlarımız ilk kez kılık kıyafetinden dolayı hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan bakan, milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi olma hakkına kavuştu. Kamu kurum ve kuruluşlarında da tüm karar alma mekanizmalarında da kadınlarımıza başörtü ile çalışma özgürlüğünü kazandırdık. Bu sayede yıllarca ayrımcılığa neden olan temel bir insan hakkı ihlaline son verdik.
“KADIN HAKLARINI GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
“Kadınlarımızın sosyal haklarını iyileştirmeye yönelik değişiklikler, kız çocuklarımızın eğitimine yönelik çalışmalar, Kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair çalışmalar, Ceza mevzuatımızda Kadınlarımızı ve Aileyi koruyacak düzenlemeler başta olmak üzere bu güne kadar kadınlarımız lehine yapılan iyileştirmeleri gelinen son nokta olarak görmüyoruz. Bundan sonra da Kadınlarımızın daha iyi bir hayat standardına kavuşmaları için her alanda gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bizler kadınlarımıza senenin sadece bir gününde değil, her gününde hatırlayarak, onlara gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini belirtiyor, bu vesileyle başımızın tacı olan ve yarınlarımızın mimarı kadınlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dileklerimle saygılarımı sunuyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.”