T.C.
BESNİ İCRA DAİRESİ

2023/33 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adıyaman İl, Besni İlçe, KARGALI Köyü , GELİK Mevkii, 0 Ada, 275 Parsel, TAŞINMAZIN BORÇLU ADINA KAYITLI 1/3 HİSSESİ SATILIKTIR.
Adresi : Kargalı Köyü 275 ParselBesni / ADIYAMAN
Yüzölçümü : 37.200 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.711.572,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 13:36
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 13:36

31/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01977558