İ  L  A  N

T.C. ADIYAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO    : 2018/116 Esas
KARAR NO    : 2022/485 Karar
DAVALI    : İZZEDİN KARA - 23944045180
Mernis adresi : Sümerevler Mah. 17138 sk. No:8B İç kapı no:15- Merkez/ADIYAMAN 

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş  tarafından davalılar  İZZEDİN KARA  ve diğerleri Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı İzzedin KARA'ya tebligat yapılamadığı, davalının mernis  adresine TK 21/2. Md. Uyarınca çıkarılan tebligatın bina yıkılmış ve özelliğini tamamen yitirmiş olması nedeniyle bila tebliğ mahkememize iade edildiği, yapılan kolluk araştırması neticesi davalı İzzedin KARA'nın İngiltereye gittiği ne zaman döneceğinin bilinmediği anlaşıldığından gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
    Tebligat Kanununun 31 maddesi ilanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. 6100 SY ilgili maddesi uyarınca işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta süre içerisinde istinaf dilekçesi veya istinafa cevap dilekçesini yazılı vermek durumundasınız. Aksi halde İş bu tebligatın tebliğinden itibaren istinaf başvuru dilekçesine karşı cevap vermek üzere tarafınıza 2 haftalık kesin süre verilmiş olup, kesin süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde dosyanın bu haliyle Gaziantep Bölge Adliyesi Mahkemesi ilgili hukuk dairesine istinaf incelemesine gönderileceği hususu tarafınıza İLANEN İHTAR ve TEBLİĞ olunur.08/08/2023

#ilangovtr Basın No ILN01875881