İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son yıllarda ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler ile küresel iklim değişikliği, kısıtlı su, artan nüfus ve kentleşme gibi faktörlerin gıda arz güvenliğinin önemini artırdığı bildirildi.

Bu amaçla hazırlanan yönetmeliğin bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminde tarım havzası veya işletme bazında üretimin planlanmasına esas iş ve işlemleri kapsadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Diyarbakır'da "Gelecek için Dönüşümü Başlat Projesi" tanıtıldı Diyarbakır'da "Gelecek için Dönüşümü Başlat Projesi" tanıtıldı

"Yönetmelik ile arz güvencesinin temin edilmesi, verimliliğin artırılması ve tarımsal üretimin geliştirilmesi için iklim değişikliğini de dikkate alarak uygun ekolojilerde arz ve talep miktarı ile yeterlilik oranına göre tarımsal üretim planlaması ve tarımsal üretim planlanmasına esas olmak üzere üretim dönemleri itibarıyla ürün veya ürün grupları ile asgari ve azami üretim miktarlarının belirlenmesi amaçlanıyor. Yönetmelik kapsamında illerde kurulacak olan teknik komitelerce bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminde 3 yıllık planlamalar yapılacak."

Kentteki üretim planlamasının daha etkin ve verimli sürdürülebilmesi için başta il, ilçe müdürlüklerinin personeli, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile ilgili kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, ziraat odaları, muhtarlıklar, tarım danışmanları ve önder çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantılarının yapıldığı belirtilen açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurulan Tarımsal Üretim Planlaması İl Teknik Komitesi tarafından 3 yıllık "Hayvansal Üretim Planlaması", "Su Ürünleri Üretim Planlaması" ve "Bitkisel Üretim Planlaması" hazırlanarak Bakanlığı gönderildiği belirtildi.