5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Adıyaman'da "Huzurlu sokaklar" denetimi yapıldı Adıyaman'da "Huzurlu sokaklar" denetimi yapıldı

11/03/2024 Tarihli Ve 8256 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gecikme cezası yüzde 3 (kanuni oran) olarak uygulanır. Bu karar, yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer. Bu karar, hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Haber: Güncel Haber Merkezi