Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Gizem Taş Geçit tarafından, “Fizyoterapide Biyo-Psiko Sosyal Terapi Yaklaşımı” başlıklı konferans verildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Gizem Taş Geçit tarafından, “Fizyoterapide Biyo-Psiko Sosyal Terapi Yaklaşımı” başlıklı konferans verildi.

Taş Geçit, tedavide bütüncül yaklaşım yöntemlerine değindi.

Taş Geçit, Etkinlik çerçevesinde bütüncül tedavi yaklaşımlarından olan biyo-psiko-sosyal model öğrencilere örneklerle anlatıldı. “Hastalık yoktur, hasta vardır” mottosu öğrencilere benimsetildi ve öğrenciler, hasta her bireye özenle yaklaşmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Tut Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne Hakan Leblebici atandı Tut Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne Hakan Leblebici atandı

Taş Geçit, Sağlığın sadece fiziksel değil ruhsal ve bedensel iyilik hâlini de kapsadığı öğrencilere detaylı bir şekilde anlatıldı.