Besni İlkokulu Modernleşmeye Devam Ediyor

Besni’nin köklü okullarından Besni İlkokulu, Okul Müdürü Yaşar Gülten’in çabaları sonucu modern bir okul haline gelmişti. Okulda yenilikler devam ediyor.

Besni İlkokulu Modernleşmeye Devam Ediyor
arif
arif
08 Temmuz 2018 Pazar 16:51

Okulun Web Sitesi Türkiye 83. Oldu

1 yıl içinde proje ekibinin gönüllü çalışmaları ile devam ettirildi. Bu kapsamda okul web site kullanım ve etkinliğinin artırılarak Türkiye genelinde ise 53.834 okul/kurum web sitesi arasından ilk 100 arasına girilmesi başarılarak Türkiye 83. olmayı başardı. Günlük tekil ziyaretçi sayısında ise en az 500 ziyaretçiyi yakaladı.

Bilgi Yarışmasında Besni İkincisi

14 Mayıs 2018 Pazartesi günü ise Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesinde saat 10:00’da yapılan en iyi 6 ilkokul arasından rakiplerle kıyasıya bir yarışmanın ardından 4.Sınıflar Arası Bilgi Yarışmasında BESNİ İKİNCİSİ olmuştur. Yeni kentteki birçok ilkokulu geride bırakarak Besni’nin adını taşıyan okula yakışır şekilde başarıyı taçlandırmıştır.

Beyaz Bayrak Ödüllü Okul

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan projede gerekli kriterleri karşılayan okulumuz “Beyaz Bayrak” ve “Sertifika” ile ödüllendirildi. Yapılan denetimler sonucunda 19.02.2018 tarihli 3 yıl geçerli olmak üzere Beyaz Bayrak almaya hak kazandı.

Elektrik – Elektronik Malzemelerin Temini Çalışmaları

8 ay gibi sürede 2 ulusal çapta, 4 yerel çapta hayırsever şirket ile hayırsever 1 veli, 1 muhtarın desteği alınarak % 100 çözümlenmiştir. Bu kapsamda okul dışında ihtiyaç duyulan 4 adet güvenlik kamerası, 130 m kablosuyla birlikte hibe edilmiş proje ekibi tarafından kurulmuş, yerelde faaliyetlerini ettiren firma tarafından 3 adet LED projektör bina dışına montajlanarak bahçenin geceleri aydınlatılması sağlanmış, yerel 1 hayırsever tarafından dersliklerde ki 11 bilgisayar yenilenmiş, 1 üniversite tarafından 4 adet bilgisayar bağışlanmış, hayırsever 1 veli ve 1 muhtar tarafından 3 yazıcı hibesinde bulunulmuştur.

Donatım Malzemesi Eksiklerinin Temini Çalışmaları

4 aylık süre içinde 1 ulusal çapta, 2 yerel çapta hayırsever şirketin desteği alınarak % 100 oranında çözümlenmiştir. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan 5 sınıf panosu, 6 kapaklı sınıf dolabı ile 4 tebeşirli tahtanın beyaz tahtaya dönüşümü başarılmıştır.

Kütüphane Oluşturulması

5 aylık süre içinde 1 uluslararası çapta hayırsever holdingin desteği alınarak % 100 oranında çözümlenmiştir. Bu kapsamda atıl durumdaki 28 m2 lik alanın boya, badanası laminant parkesinin döşetilmesi sağlanmış, 8 kitap rafı, 4 masa ile 30 sandalye temin edilerek tam tefrişatlı kütüphane oluşturulmuştur.

Kitap Toplama Kampanyası

6 aylık süre içinde “3. Hedef” kapsamında oluşturulan tam tefrişatlı kütüphanede kullanılmak için ilkokul çocuklarının düzeyine uygun olarak hayırsever 2 yayınevi, 4 devlet üniversitesi, 3 vakıf üniversitesi, 2 banka ile 159 velimizin katılımıyla toplamda 3.017 kitap toplanmıştır.

Çevre Düzenleme ve Peyzaj Çalışmaları

9 aylık süre içinde 2 ulusal, 3 yerel hayırsever şirket ile belediyenin desteği ve esas olarak proje ekibinin gönüllü çalışmalarıyla % 100 oranında çözümlenmiştir. Bu kapsamda yerel yönetim tarafından 2 kamelya, 6 dış çöp kovası okula hibe edilmiş, okul yan bahçesine 625 m2 alana kilitli parke döşetilmiştir. Okul önünde yer alan boş arsa tehlike ve güvenlik riski oluşturduğundan 13 kamyon hafriyat dökülerek düzlenmesi sağlanmıştır.  Proje ekibi tarafından 12 eski sıra, yere montajlanarak oturma bankı kazandırılmış; bahçeye 18 adet geleneksel oyun çizilmiştir. Okul önü süs bahçesi oluşturularak kilitli parke taşlarından peyzaj çalışması yapılmış ve süs bahçeleri oluşturulmuştur. Bahçedeki tüm kaldırım bordür taşları ile eski ihata duvarı demirlerinin proje ekibi tarafından boyanmıştır. Okul doğu cephesinde güvenlik bakımından tehlike arz eden arka kapı proje ekibi tarafından kapatılmış, duvarı örülmüş boyanarak tel örgü çekilerek güvenli hale getirilmiştir. Proje ekibi tarafından okul bahçesindeki çeşmelerin, oyun parkının bakımı ve onarımı yapılmıştır. Hayırsever yerel firma tarafından 126 m uzunluğunda ihata duvarı üstüne korkuluk hibe edilmiş, proje ekibi tarafından montajı sağlanmış ve boyanmıştır. Farklı hayırsever firma tarafından güvenlik riski oluşturan elektrik trafosu bahçesi önüne 26 m tel örgü temin edilmiş, proje ekibi tarafından döşenmiştir. Yine farklı ulusal firma tarafından okul yan ve ön bahçelerine 42 m tel örgü hibesi yapılmış, proje ekibi tarafından döşenmiştir. Lastik işi yapan bir hayırsever firma tarafından ön ve yan bahçeye kullanılmak üzere 40 adet lastik hibesinde bulunulmuş, proje ekibi tarafından bahçeye uygulanarak okul çevresi özel bir görünüme kavuşturulmuştur.

Ağaçlandırma ve Yeşil Alan Oluşturma Çalışmaları

5 aylık süre içinde hayırsever 1 yerel şirket ile 1 hayırsever velinin desteği alınarak ve proje ekibinin çalışmalarıyla % 100 oranında çözümlenmiştir. Bu kapsamda hayırsever veli tarafından hibe edilen 24 fidan, her sınıfa 2 fidan verilerek paylaştırılmıştır. Hayırsever firma tarafından 40 kg çim tohumu verilmiştir. Proje ekibi tarafından okul bahçesindeki ağaç kökleri kireçlenmiş, en son 14 yıl önce budanan ağaçlar tekrar budanarak gençleştirilmiş, ön bahçede yer alan 12 ağaç kökü yerden sökülerek tehlike bertaraf edilmiştir.

Öğretmenler Odası İyileştirme Çalışmaları

6 aylık süre içinde 1 ulusal çapta, 5 yerel çapta hayırsever şirketin desteği alınarak % 100 oranında çözümlenmiştir. Bu kapsamda 16 m2 olan öğretmenler odası genişletilerek 24 m2 ye ulaşmış, proje ekibi tarafından elektrik alt yapısı güçlendirilmiş, boya ve badası yapılmıştır. Farklı bir hayırsever tarafından 24 m2 laminant parkesi döşetilmiştir. Büro malzemeleri işi yapan hayırsever ulusal firma tarafından 1 çalışma masası, 20 sandalye ve 2 dolap verilmiştir. Perde işi yapan hayırsever şirket tarafından 4 adet stor perde verilmiş, proje ekibi tarafından montajı yapılmıştır.

Dersliklerin İyileştirme Çalışmaları

9 aylık süre içinde 1 uluslararası holding, 1 Özel Kolej, 5 yerel çapta hayırsever firmanın desteği başta olmak üzere 1 STK ve 2 velinin destekleri alınarak % 100 oranında çözümlenmiştir. Bu kapsamda 1 uluslararası holding tarafından 12 sınıf kapısının değiştirilmesi, farklı yerel hayırsever inşaat firmaları tarafından binamız eski halk eğitim binası olduğundan 3. katta yer alan 3 sınıfın demir bölme camekânlarının iptal edilerek duvara dönüştürülüp sıvanıp boyanması, koridor girişlerinde yer alan ve atıl durumdaki kapı ayıraçlarının iptal edilmesi, 12 sınıfın boya ve badasının yapılması sağlanmıştır. Özel kolej tarafından okulumuzun 3 katının tüm koridorlarınınım boyatılması, STK tarafından 6 adet atık çöp kutusu ile 15 adet atık pil kutularının verilmesi, yerel kırtasiye tarafından Türk Büyüklerinin panolarının temini ve proje ekibi tarafından asılması, 1 hayırsever velimiz tarafından ecza dolabı ve malzemelerinin temini ile dilek şikâyet kutusunun kazandırılması, 1 yerel hayırsever şirketimiz tarafından 12 dersliğe kapaklı çöp kovalarının verilmesi sağlanmıştır.

Mescit Oluşturma Çalışmaları

3 aylık süre içinde 3 yerel çapta hayırsever şirketin desteği alınarak % 100 oranında çözümlenmiştir. Bu kapsamda; atıl durumda bulunan 22 m2 alanının boya, badana ve laminant parkesinin döşetilmesi sağlanmış, farklı hayırsever halıcı tarafından 22 m2 halı verilmiştir. Perde işi yapan hayırsever firma tarafından 2 adet stor perde hibe edilmiş, proje ekibi tarafından montajlanarak paydaşlarımızın huzurlu şekilde ibadet yapabilmelerinin önü açılmıştır.

Anasınıfı Modernizasyon Çalışmaları

8 aylık süre içinde 1 uluslararası çapta hayırsever holding, 7 yerel hayırsever şirket ile 1 devlet üniversitesinin desteği alınarak % 100 oranında çözümlenmiştir. Bu kapsamda;  ikili eğitim yapılan dersliğin yerel hayırsever elektrik firmasının desteğiyle elektrik alt yapısının güçlendirilmesi sağlanmış, yerel hayırsever inşaat firmasının desteğiyle 85 m2 boya, badana ve laminant parkesinin döşetilmesi sağlanmıştır. Büyük mükellef hayırsever şirket tarafından öğretmen çalışma masası, arşivine raf yaptırılması, sınıfa 2 adet dolap verilmesi sağlanmıştır. Devlet üniversitemizin Tıp Fakültesindeki tüm doktorlarının ortak girişimiyle anasınıfı öğretmenlerimizin talep ettiği 76 kalem eğitsel malzeme listesi karşılanarak eğitsel malzemeleri komple yenilenmiştir. Yerel bir hayırsever oyuncak firması tarafından eğitsel malzemeler sınıfa hibe edilmiştir. Perde işi yapan hayırsever firma tarafından 5 adet stor perdeler hibe edilmiş proje ekibi tarafından montajlanmıştır. Anasınıfına her ay düzenli ödenen aidatlar iptal edilerek % 100 ücretsiz okul öncesi eğitimin önü okulumuzda açılmıştır. Veli Katılım etkinlikleri kapsamında sınıfta etkinliklere katılan veli sayısı 4 veli iken bu sayının % 1500 artış sağlanarak 60 veliye çıkartılması başarılmıştır.

WC’lerin Modernizasyon Çalışmaları

3 aylık süre içinde 5 ulusal çapta hayırsever şirket, 2 yerel hayırsever şirket ile 1 özel kolejin desteği alınarak proje ekibinin gönüllü çalışmaları ile % 100 oranında çözümlenmiştir. Bu kapsamda; seramik firmasından 350 m2 duvar, 150 m2 zemin fayansı temin edilmesi, bu fayansların ise yerel hayırsever şirket tarafından WC’lere döşetilmesi, 3 ayrı ulusal hayırsever şirket tarafından 6 adet fotoselli kâğıt havluluk, 6 adet fotoselli el kurutma makinesi ile 12 adet çelik kapaklı çöp kovasının hibe edilmesi, 12 adet WC rezervuarlarının yenilenmesi, 12 WC penceresine sineklik takılması, WC demir aksamlarının boyatılması, Özel kolej tarafından 2 yıl yetecek kadar kâğıt havlu ile WC kâğıdı temin edilmesi, 3 tonluk su deposu ile 12 adet WC aynası hibesi, ulusal hayırsever şirket tarafından iki pompalı çok kademeli hidrofor tankı ve pompasının temin edilerek yine aynı firma tarafından montajı sağlanmıştır.

Tanıtım Tabelaları Yenileme Çalışmaları

1 aylık süre içinde 1 yerel hayırsever şirket ve proje ekibinin gönüllü çalışmaları ile % 100 oranında çözümlenmiştir. Bu kapsamda yerel hayırsever reklam firmasının desteğiyle okulun 34 iç tanıtım tabelasının yenilenmesi, okulun 7 dış tanıtım tabelasının yenilenmesi, okulun koridorlarına 23 adet Türk Büyükleri Panolarının asılması, okulun yangın ve elektrik panolarının yenilenmesi sağlanmıştır.

İdareci Odalarının Yenilenmesi Çalışmaları

3 aylık süre içinde; 3 yerel hayırsever şirket ve proje ekibinin gönüllü çalışmaları ile % 100 oranında çözümlenmiştir. Bu kapsamda yerel hayırsever firma tarafından 30 m2 boya, badana ve laminant parkesi döşetilmiştir. Farklı bir hayırsever büro malzemeleri işi yapan firma tarafından masa, sandalye ve dolapları yenilenmiştir.

Okula Özel Projelerin Hayata Geçirilmesi

Hedefimiz 4 yıl içinde proje ekibinin gönüllü çalışmaları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından zorunlu tutulan 1 proje dışında okul tarafından proje üretilmediğinden 22 projeye çıkartılmıştır. Bu kapsamda;

  • “Okula Özel Logo ve Reklam Ürünleri Projesi”,

· “Kardeş Okul Projesi”,

· “İstiklal Marşının 97. Yılına Özel 97. Öğrencinin 10 Kıta Ezberleme Projesi,

· “Okul Temsilcimizin İlimizde İlçemizi Temsil Etmesi Projesi”,

· “Tüm öğrencilerimize Karne Günü Hediyesi Projesi”,

· “Tüm Öğrencilerimize Kırtasiye Malzemesi Projesi”,

· “Okulumuzda A1 ve A2 İngilizce Kursları Projesi”,

· “Devamsız Öğrencilerin Okula Kazandırılması Projesi”,

· “Tüm Velilerimizi Ziyaret Ediyoruz Projesi”,

· “………..İlkokulu Okuyor, Veliler Bağışlıyor Projesi”,

· “Ayın En Temiz Sınıfı Projesi”,

· “Haftanın Öğrencisi Projesi”,

· “Kitap Okuma Saatleri Projesi”,

· “Suriyeli Velilerimizin Sorunları Bitiyor Projesi”,

· “Engelli Velilerimize Yönelik Araç Desteği Projesi”

· “Velilerimiz Okuyor Kitap Okuma Yarışması”,

· “Erdemli ve Başarılı Birey Projesi”

· “Beyaz Bayrak Projesi”,

· “Okullar Hayat Olsun”,

· “ÖRAV Eğitimleri Projesi”,

· “Okuma Yazma Seferberliğini Destekliyoruz Projeleri”

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.