T.C.

BESNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Fen İşleri Müdürlüğü)

1- İlçemiz Yenibesni Mahallesi Atatürk Caddesi 1 Adet iş yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma ve açık teklif vermek suretiyle ihale ile üç (3) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 20.10.2023 tarihine müsadif Cuma günü saat 14:00 ‘da Belediye Toplantı Salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3 – Söz konusu iş yerinin aylık muhammen kira bedeli 450,00 TL.’dir.

4-  İhaleye iştirak edeceklerin 750,00 TL olan geçici ve özel teminat tutarını, en geç ihale günü saat 12:00’a kadar  Belediyemiz hesabı carisine yatırmaları şarttır.

5- Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuyabilirler.

Keyfiyet ilan olunur.