Ciro Endeksleri, Temmuz 2023

BORSA İSTANBUL'DA KATILIM ENDEKSİ GÜNCELLENDİ BORSA İSTANBUL'DA KATILIM ENDEKSİ GÜNCELLENDİ


Toplam ciro yıllık %77,0 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Temmuz ayında yıllık %77,0 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %62,7, inşaat ciro endeksi %116,7, ticaret ciro endeksi %84,9, hizmet ciro endeksi %71,6 arttı.

Toplam ciro yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2023Ciro endeksleri yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2023Toplam ciro aylık %11,2 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Temmuz ayında aylık %11,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %9,8, inşaat ciro endeksi %11,3, ticaret ciro endeksi %12,6, hizmet ciro endeksi %9,7 arttı.

Toplam ciro aylık değişim oranı (%), Temmuz 2023Ciro endeksleri aylık değişim oranları (%), Temmuz 2023