Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Genel Başkanı Ömer Çelebi, kamudaki enerji sarfiyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çocuk Uzmanı Güle Besni’de Hasta Kabulüne Başladı Çocuk Uzmanı Güle Besni’de Hasta Kabulüne Başladı

Kamu binalarında enerji verimliliği uygulamaları ile beraber tasarrufun da önemli ve etkin bir model olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Ömer Çelebi, küresel enerji piyasasındaki istikrarsızlık Türkiye’yi de etkilediğinden enerji maliyetlerinin özellikle kamu hizmet binaları ile sanayide sürdürülebilir olmaktan çıkacağından endişe duyduğunu söyledi.

GEADER Genel Başkanı Çelebi, “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından enflasyonun makul seviyeleri inmesi ve bütçe açığının azaltılmasına yönelik bir takım önlemler alınmaya başlandı. Bütün Valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde en dikkat çekici olanı ise kamuda tasarrufun uygulanması olmuştur. Kamu harcamalarının yüksek seviyelere ulaştığı son dönemlerde bu tedbir modelini Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) olarak desteklediğimizi belirtmek isteriz. Ancak kamuda tasarruf modeli için enerji israfına dikkat çekmek istiyoruz. Küresel enerji piyasasındaki istikrarsızlık Türkiye’yi de etkilediğinden enerji maliyetlerinin özellikle kamu hizmet binaları ile sanayide sürdürülebilir olmaktan çıkacağından endişe ediyoruz. Bu noktada enerjinin mutlaka verimli ve tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguluyoruz. Kamuda enerji sarfiyatı oldukça yüksek seviyededir. Aynı zamanda enerji israfının en çok yapıldığı alanlar. Ancak kamuda tüketilen enerjinin yüzde 20-25’inin geri kazanım potansiyeli var. Yapılacak mühendislik çalışmaları ile ve bilinçli tüketim modeliyle kamuda enerji israfının önüne geçilmelidir. Bununla beraber Cumhurbaşkanlığı’nın 2019/18 sayılı “Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu” konulu genelgesi doğrultusunda, yıllık toplam enerji tüketim miktarı 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 m2 üzeri kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar en az yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmekteydi. Bu oranın kısmen gerçekleşip-gerçekleşmediği irdelenmelidir. Ayrıca 20 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe giren “Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” gereği kamu binalarında enerji tasarruf uygulamaları sorgulanmalıdır. Kamu binalarında enerji verimliliği uygulamaları ile beraber tasarruf da önemli ve etkin bir modeldir. Çünkü kamu binalarında soğutma sistemleri için sarf edilen enerji miktarı toplam sarfiyatın yarısından fazla bir orana sahip. Bu nedenle kamu binalarında çalıştırılan klimaların etkinliği irdelenmelidir. Çalışma odalarında soğutma seviyesi normal sıcaklığın altına indirilmemelidir. Klimalarda 2 derece sıcaklık artışı uygulaması yani klimayı 23 derece yerine 25 derecede çalıştırmanız durumunda enerjide yüzde 10 kadar tasarruf sağlayacağını özellikle hatırlatırız. Bununla birlikte kullanılmayan koridorlarda ve teknik odalarda klimalar yasaklanmalıdır. 24 bin BTU’luk kaset tipi bir klima saatte ortalama 2 kWh elektrik tüketiyor. Sekiz saat çalışmasıyla 16 kWh tüketim yaparken parasal karşılığı ise yaklaşık 50 TL seviyesindedir. Yani bir kamu binasının, bir koridorunda bulunan ve boşa sarfiyatı yapılan klima aylık bin 500 TL tüketim yapıyor. Binadaki tüm boşa tüketim yapan klimaları ve akabinde Türkiye’de tüm kamu binalarını kıyasladığınızda enerji israfı oldukça yüksek seviyede olduğu görülecektir. Enerji maliyetlerinin küresel ölçekte yükseldiği gerçeğiyle en acil çözüm olarak enerji sarfiyatının azaltılmasını öneriyoruz. Bu nedenle başta kamu binaları olmak üzere sanayide, meskenlerde, tarımsal faaliyetlerde, aydınlatmada ve ulaşımda enerji tasarrufunun zorunlu olması enerji politikalarımıza pozitif katkı sunacak ve enflasyon üzerindeki baskıya hafifletecektir. Yapılacak mühendislik etütleri, uygulamaları ve bilinçli enerji tüketimi konusunda toplumsal farkındalık faaliyetleri ile toplam enerji talebimizi yüzde 20-25 oranında düşürebiliriz. Kamu yararına faaliyet gösteren Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluktan da geri durmayacağımızı belirtmek isteriz” diye konuştu.