Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle açıklama yapan Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Genel Başkanı Ömer Çelebi, enerjinin verimli kullanılmasına dikkat çekti.

Dünyanın en büyük enerji kaynaklarına sahip olsak da enerjinin mutlaka bilinçli tüketilmesi gerektiğini vurgulayan GEADER Genel Başkanı Ömer Çelebi, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma seferberliği çerçevesinde enerji verimlilik bilincinin, artık kaçınılmaz bir parametre haline geldiğini söyledi.

Çelebi, “Fosil yakıtların giderek tükendiği ve son dönemlerde küresel enerji krizinin yaşandığı günümüz dünyasında enerji en büyük sorun olarak tüm dünya insanını tesiri altına almakta ve bu kaynakların tükenilebilir oluşu insanları alternatif enerji arayışlarına sevk etmektedir.

Dünya halihazırda tükettiği enerjinin yüzde 28’ini yenilenebilir enerjiden karşılaşsa da yüzde 72 oranında fosil kaynaklara bağlı yaşamaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının henüz hedeflenen bu ivmeyi yakalayamaması mevcut enerjinin arz güvenliği ve maliyetlerinin korunmasını ve en önemlisi daha verimli kullanılmasını gerektirmektedir. Unutulmamalıdır ki en büyük enerji kaynağı enerjiyi verimli ya da tasarruflu kullanmaktır. Ayrıca ülkemizin enerji alanında dışa olan bağımlılığımızın azaltılması, enerjide tam bağımsızlığın oluşması ve daha yaşanılabilir bir çevrenin oluşması enerjinin verimli kullanılmasını zorunlu hale getiriyor.

İşte modern dünyada en gelişmiş ülkeler artık enerjiyi çok tüketenler değil bilinçli tüketenlerin olacağı aşikârdır. Ülkemizin enerji politikalarında verimliliği arttırıcı çalışmaların yapılması ve enerji tasarrufu konusunda da toplumda farkındalığın oluşması son derece önem arz ediyor. Enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma seferberliği çerçeveside enerji verimlilik bilinci artık kaçınılmaz bir parametre haline gelmiştir. Dünyanın en büyük enerji kaynaklarına sahip olsak da enerji mutlaka bilinçli tüketilmelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle 9-15 Ocak ‘Enerji Tasarrufu’ haftasını en kalbî dileklerimle kutlar, bu önemli haftanın kutsal inancımızın da gereği olarak enerjinin israf edilmemesi, bilinçli tüketilmesi ve tasarruflu kullanılmasını temenni ediyorum.” Diye konuştu.