BESNİLİ PARLAMENTERLERBESNİLİ PARLAMENTERLERİMİZ


1)
MEBUS REŞİT AĞA( REŞİT AĞAR ) ( 1870- 1935)

Rüştiye mezunudur. Besni Nizamiye Mahkemesi üyeliği yapmıştır. Sivas Kongresine katılmıştır. Atatürk’ün daveti üzerine 1. ve 2. dönemde Malatya Milletvekili olarak TBMM’ ne girmiş, daha sonra 3. 4. ve 5. dönemlerinde de Antep Milletvekili olarak parlamenterliğini sürdürmüştür.

2)VAKKAS SAİT AĞAR ( 1920- 1987)

Haydarpaşa Lisesi mezunudur. Çiftçi 1950- 1954 yılları arasında Besni Belediye Başkanlığı yapmış. 1957-1960 döneminde Demokrat Partiden Adıyaman Milletvekili olarak parlamentoya girmiştir. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonucu Yassı Adada yargılandı. 1,5 yıl Yassı Adada 3 yıl Kayseri ceza evinde ve 6 ayda Besni ceza evinde göz hapsi olmak üzere toplam 5 yıl tutuklu kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra çiftçilik yaptı. 4 Eylül 1987 de vefat etti.

 3)ABDÜLKADİR ÖZBAY (18-19) 1946-1950) DÖNEMİNDE

Besni Belediye başkanlığı yapmış. 1950-1954 döneminde Malatya Milletvekili olarak TBMM’ye girmiştir. “PAŞA” ismi ile bilinir.

4) HİLMİ ÖZBAY (1919-1997)

Lise mezunudur 1954-1957 döneminde CHP Adıyaman Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştır. 1964-1968 döneminde Besni Belediye Başkanlığı yapmıştır. 1980-1983 yılları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Müşavir olarak çalışmış ve burada emekli olmuştur.

 5)HALİL AĞAR( 1920-2004)

Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. Çeşitli illerde hakimli ve savcılık yapmıştır. 1961 yılında AP Adıyaman Senatörü olarak seçilmiştir. Müteakiben çiftçilik yapmış ve 1968-1973 arasında avukatlık yapmıştır. Adalet Partisi’nden ayrılarak Adıyaman Milletvekili olarak Parlamentoya girmiştir. 1980 Askeri darbesinde Milletvekilliği sona ermiştir.
Bir süre Maden Dairesi Baş Hukuk müşavirliği de yapan Halil Ağar, Ankara Barosu Avukatlığı yapmıştır.

6)MEHMET ARİF ATALAY (1929-     )

Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. 1961-1965 ve 1965-1969 dönemlerinde AP Adıyaman Milletvekili olarak TBMM’ye girmiştir. Daha sonra T.C Merkez Bankası Meclis Üyeliği ve T. Kızılay Derneği Genel Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 1983-1987 döneminde MDP Adıyaman Milletvekili olarak parlamentoda görev yaptı. Bu dönemde uzun bir süre Milletçi Demokrasi Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Halen İstanbul’ da ikamet etmektedir.

7)MEHMET ÖZBAY ( 1923-    )

İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. Bir süre çeşitli yerlerde doktorluk yaptı. 1960 ihtilalinden sonra Kurucu Meclis üyeliğine seçildi. 1961-1965 döneminde CHP Adıyaman Milletvekili olarak TBMM’nde görev yaptı. Bir süre Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapan Mehmet Özbay daha sonra serbest doktor olarak çalıştı.

8)SÜLEYMAN ARİF EMRİ 1923-      )

1944’de Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre Ankara Defterdarlığı İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İ. Başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu. 1950-1965 YTP Adıyaman Milletvekili olarak TBMM’ne girdi. MNP’nin kuruları arasında yer aldı, 1973 ve 1977 de MSP İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ne girdi, 1974 ve 1977 yıllarında kurulan koalisyon hükümetlerinde Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

1980 müdahalesinde tutuklanarak Mamak Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılandı. Daha sonra RP’nin MKYK üyesi oldu. 1995’ de ve 1999’ da İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ne girdi. FP, GİK üyeliği yaptı.

Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları ve şiirleri yayınlandı. Ayrıca “Siyasette 35 yıl”, “Nizamın Hayati Özellikleri” ve “suların şarkısı” adlı kitapları yayınlandı. Evli ve 4 çocukludur. Halen İstanbul’da ikamet etmektedir.

9)KEMAL TABAK (1940-1993)

Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 1973-1980 arasında iki dönem CHP Adıyaman milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. Bir süre serbest hekim olarak çalıştı. Daha sonra 1991 seçimlerinde yeniden CHP Adıyaman milletvekili olarak parlamentoya girdi. 

10)ARİF AĞAOĞLU (1938-1990)

İstanbul üniversitesi orman fakültesi mezunudur. 1973-1977 yılları arasında Besni Belediye Başkanlığı yaptı. 1983 ve 1987 yıllarında iki dönem ANAP Adıyaman Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 1990 yılında Milletvekili iken vefat etti.

11)CELAL TOPKAN (1953-          )

1972-1981 yılları arasında Ankara Hastanesinde Radyoloji Teknisyeni olarak görev yaptı. 1980’de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik yüksek mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1981-1995 arasında Ankara Numune Hastanesi Radyasyon Onkolojisi bölümünde sağlık fizikçisi olarak görev yaptı.1995’de CHP Adıyaman milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Halen Sosyal Demokrasi Derneği Genel Sekreteri olup, Ankara’da yaşamaktadır. Evli iki çocukludur.

12)AHMET YILMAZKAYA(1946-      )

Gaziantep Tekstil sektöründe Faaliyet gösteren Besnililerdendir. İlkokul mezunudur. 2002’de CHPP Gaziantep Milletvekili olarak TBMM’ye girmiştir. Evli 3 çocukludur.

13)MAHMUT GÖKSU

1956’da Gölbaşı İlçesinde doğdu. İstanbul İslam Enstitüsü mezunu. Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmenlik, Diyanet İşleri Başkanlığında Müftülük, D.İ.B. yurtdışı görevi gibi Görevlerde bulundu. İstanbul Adıyamanlılar Vakfı Kurucu üyesi ve Genel Sekreteri, Adıyaman Sosyo-Ekonomik Kalkınma konseyi üyesi, adalet ve kalkınma partisi kurucu üyesi. 1999’da ve 2002’de Adıyaman milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Evli 3 çocukludur. (aslen Gölbaşı’lı olup Anne tarafından Besnili olması nedeniyle Besnili Parlamenterlere dahil edilmiştir.

14) MEHMET ERDOĞAN


Kaynak: Mustafa SUCU'nun BESNİ isimli kitabından