Besni’de BENAP ( Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi) tekrardan hayata geçirilecek.

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada BENAP ile ilgili şu ifadelere yer verildi.

Gölbaşı'nda 'Dilimizin zenginlikleri proje toplantısı' düzenlendi. Gölbaşı'nda 'Dilimizin zenginlikleri proje toplantısı' düzenlendi.

‘’İlçemizin eğitim kalitesini tüm paydaşlarıyla birlikte yüz yüze ve uzaktan eğitim  faaliyetleri kapsamında geliştirmek ve bu hedefler  doğrultusunda okullarımızda/kurumlarımızda çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip bireyleri yetiştirerek paydaşların akademik, sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal başarılarını artırmak  ile yenilikçi eğitim - öğretim ortamları kapsamında yapılacak faaliyetleri izlemek, desteklemek ve geliştirmek amacıyla Besni Kaymakamlığı, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Besni RAM işbirliğiyle hazırlanan BENAP yenilenerek tekrar uygulanıyor. ‘’

‘’İlçemizde ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde akademik başarının artırılması, yüz yüze ve uzaktan eğitim öğretimde mevcut durumun belirlenip, bu kapsamda yapılabilecek çalışmaların geliştirilmesi ve uygulanması noktasında yeni bir projeye ihtiyaç duyulmuş, proje hazırlanarak 2021 Mart ayında ilk kez yayınlanmıştı. Proje 2023-2024 eğitim öğretim yılı için akademik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak  güncellenmiştir.’’ şeklinde açıklamalarıyla bilgilendirmesi yapılmıştır.

Haber : Fatma Karakuş

#besnide eğitim

#besni benap projesi