T.C.

BESNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Fen İşleri Müdürlüğü)

1- İlçemiz Arif Ağaoğlu Bulvarı Şehit Abidin Tanrıkulu Parkı üst kısmı ile Hazal Kafe arasında kalan Melis Büfenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma ve açık teklif vermek suretiyle ihale ile üç (3) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 20.10.2023 tarihine müsadif Cuma günü saat 14:30 ‘da Belediye Toplantı Salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3 – Söz konusu iş yerinin aylık muhammen kira bedeli 1300,00 TL.’dir.

4-  İhaleye iştirak edeceklerin 1500,00 TL olan geçici ve özel teminat tutarını, en geç ihale günü saat 12:00’a kadar  Belediyemiz hesabı carisine yatırmaları şarttır.

5- Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuyabilirler.

Keyfiyet ilan olunur.