BESNİ ATASÖZLERİMİZ


BESNİ’DE  ATA SÖZLERİ

1.       Anasına bak kızını al kenarına bak bezini al.

2.       Kereyi erinik ettik.

3.       Eceli gelen it cami duvarına işer.

4.       Vuracak oğlan babasına danışmaz.

5.       Yırtık tuman kıçta durmaz.

6.       Haşeş gel beni tut.

7.       İyi kız mahallesinden çıkmaz.

8.       Fıkaranın şişkini ağ saya giyer kış günü.

9.       Yağın durusunu odunun kurusunu kömürün irisini marda sakla.

10.   Beş kuruş verdik söylettik on kuruş verdik durduramadık.

11.   Ettiğin laf bir incir çekirdeğini doldurmaz.

12.   Atlar depişir eşekler arada ezilir.

13.   Nar memeli kız.

14.   Sahibine ürümeyen iti makbul saymazlar.

15.   Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

16.   Komşu komşunun en evvel kıçını görür.

17.   Sat yurdu al komşuyu.

18.   Siyeçsiz bağ olmaz.

19.   Değirmen sele gitmiş sen şak şakısını arıyorsun.

20.   Bişmiş aşa su kattın.

21.   Aş bişti düğün kaçtı.

22.   Irbık duruyor emziği konuşuyor.

23.   İt ürmeynen kervan yolundan kalmaz.

24.   İmam osurursa cemaat sıçar.

25.   Ağ itin pamukçuya zararı var.

26.   Anası dul parası pul.

27.   Unsuz evden ekmekle çıkar.

28.   Kör gözden yaş hoca evinden aş beklenmez.

29.   Beş para beş para olur teş para.

30.   İtten kuzu doğmaz.

31.   Ekmeği ekmekçiye ver bir ekmekte üste ver.

32.   Kedinin boynuna ciğer astın.

33.   Kılda keramet olsa geçiyi göğe çekerler.

34.   Gittiğin tilek yediğin kırma.

35.   Kızını döğmeyen dizini döğer.

36.   Oğlan yetir kız yetir mitilini sen götür.

37.   Dırnağın varsa başını kaşı.

38.   Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor.

39.   Deli deliye dert yanmış.

40.   Dibi görünmeyen suya daş atmış.

41.   Avratta itte yurtta.

42.   Oğlum oğlan olursa oğlum malı neylesin oğlum oğlan olmazsa mal oğlanı neylesin.

43.   İti öldürene sürüttürürler.

44.   Askerden gelen dininden dönen sonradan gören.

45.   Armut biş ağzıma düş.

46.   Sap kabarır saman kabarır ölçek verir haberi.

47.   Kaderi kötü olursa nar memeli kız altına sıçar.

48.   Elden gelen öğün olmaz gelirse de moin olmaz.

49.   Kel kele cırt demiş gel kıçımı yırt demiş.

50.   Duzlayam da kokmasın.

51.   Boğmaca oğlak bokundan belli olur.

52.   Sıçırada boyuna bakayım.

53.   Ataş düştüğü yeri yakar.

54.   Ölü çıkmayan ev olmaz.

55.   Can çıkmasa huy çıkmaz.

56.   Caminin mumunu yiyen pissiğin gözü kör olsun.

57.   Yaptığın iş ürküttüğün kurbağaya değdi mi?

58.   Sana da baba demiyor ya yoğurdunu yiyip oyuruyor.

59.   Zina olur ama anaya bacıya olmaz.

60.   Kazan yuvalanmış kapağı bulmuş.

61.   Fıkara hırsızlığa gitmiş ay ilk akşamdan doğmuş.

62.   Unu yok şekeri yok nişeli bacım nişeli.

63.   Orgun öğüre gelen aşikara doğurur.

64.   Bin at işlet katır.

65.   Maşa dururken elini yakma.

66.   Beleş olsunda deve tepiği olsun.

67.   Bin kuruştan bir kuruş almayan ahmaktır.

68.   Osur, osur ipe düz.

69.   İt dama sıçtı.

70.   Çarşı itiynen ava gidilmez.

71.   Zurnanın zırt dediği zaman.

72.   Elden yiyen yolda açıkmış.

73.   Ürmesini bilmeyen it sürürsüne getirir kurt.

74.   Avrat boşuyan topuğuna bakmaz.

75.   Hamama giden porsuk terlemeden çıkmaz.

76.   Deveciynen konuşan kapısını yüksek yapar.

77.   Sırtına yabancı yorgan değmiş.

78.   Oğlan yir oyuna gider çoban yir koyuna gider.

79.   Tut kurusuynan oğlan sevilmez.

80.   Bizim it size balta getirdi mi?

81.   Kara yazıyı kasara vursan ağarmaz.

82.   Seni de hastaya nara göndermeli.

83.   Davul bile dengi denginedir.

84.   Tabak sevdiği deriyi yere vurmaz.

85.   Deve devenin işine çökmez.

86.   İti iti yerde kuyruğuna gelince geri bırakır.

87.   Gavum hısım döğüşmüş ahmak inanmış.

88.   Çocukla çocuk olunmaz.

89.   Damdan düşer gibi konuşma.

90.   Barmağını kes bazara var em buyuran çok olur.

91.   Kurtsuz yer kurt düşürürsün.

92.   At sineği gibi yapışır.

93.   Kırkından sonra saza başlayan ahrette çalar.

94.   Cami yıkılsa mihrabı yerinde kalır.

95.   Densizin bir oğlu olmuş çekmiş çükünü koparmış.

96.   Semrinin otunu yemiş.

97.   Her yiğidin bir yoğurt yiyişi olur.

98.   Ayranı yok içmeye atla gider sıçmaya.

99.   Yere bakan yürek yakan.

100.Peştemel altından işemiş.

101. Atı arpaynan döğüştürür.

102. Bir günün adını don yıkamaya koymuşlar.

103.Koyun osuruklu.

104.İtin adama dostluğu olmaz.

105.Kar kalkınca itin boku açıkta kalır.

106. Meyve olmaz kavak ile kamıştan vefa olmaz elini yere vermişten.

107.Kel aliynen bacaksız.

108.Al malın iyisini çekme kaygısını.

109.Oğlana kalsa hjalburcu kızı alır kıza kalsa davulcuya varır.

110.Beleş mezara girersin.

111.Kavun karpuz yata yata büyümüş.

112.Herkes sever hamleyi biz çekeriz cemreyi.

113.Akşam suyu aktı.

114.İki kadın bir hamam iki kürt bir kervan.

115.Dam deyin avluya bastı.

116.Suyun durgun akanından insanın yere bakanından kork.

117.Kurtsuz yaraya kurt düşürür.

118.Sanki arka eteğinde namaz kılınır.

119.Kile kile buğdadan geçtim de colban neyime.

Kaynak: İsmet Nergiz'in "BESNİ" isimli kitabından