Engelli olmak kimsenin ne kendi isteğiyle ne de başka insanların dilemesiyle olmuştur. Bu olay tamamen kader meselesidir. Bundan dolayı engelli insanlar diğer insanlardan herhangi farkları yoktur. Onların başına gelmiş̧ olan çeşitli hastalıklardan kaynaklanan kalıcı yada geçici fiziksel zihinsel ve bazı diğer hastalıklardır. Buda tabi ki her insanın başına gelebilir. Bu bilinçten yola çıkarak engelli arkadaşlarınızın da sağlık ve sıhhat yönünden sağlam olan insanlar gibi yaşam haklarının olduğunu hiç bir zaman unutamamalıyız yani engelli kardeşlerimizin de yaşamaya paylaşmaya sevmeye sevilmeye mutlu olmaya ihtiyaç duyduklarını insanlığımıza gereği hiç aklımızdan çıkartmamalıyız.

Toplumun tüm fertlerinin engelli insanlarımıza güven vermeleri konusunda kararlılığını daha net biçimde ortaya koymalı ve onlara özgüvenlerinin daha da güçlenmesi için destek olmalıdır. Gereken şartlar oluşturulduğunda engelli insanlarımızın neler başarabildiklerini ve daha neler başarabileceklerini kendi gözleriyle görecektir...

BU VESİLEYLE TÜM KARDEŞLERİMİN 10-16 ENGELLİLER HAFTASINI KUTLAR SAYGILARIMI SUNARIM...