Adıyaman'da 2021 yılında yaşanan göç hareketleri, eğitim durumu açısından dikkat çekici bir denge oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şehirdeki nüfusun hem göç aldığı hem de göç verdiği eğitim seviyelerini açıkladı.

*Göç Alan Nüfusun Eğitim Durumu (2021)*:

- Doktora: 29 kişi

- Yüksek Lisans: 505 kişi

- Yüksekokul veya Fakülte Mezunu: 4.903 kişi

- Lise ve Dengi Meslek Okulu Mezunu: 4,830 kişi

- Ortaokul veya Dengi Meslek Ortaokulu Mezunu: 1,909 kişi

- İlköğretim Mezunu: 624 kişi

- İlkokul Mezunu: 1,673 kişi

- Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen: 1,276 kişi

- Okuma Yazma Bilmeyen: 215 kişi

*Göç Veren Nüfusun Eğitim Durumu (2021)*:

- Doktora: 52 kişi

- Yüksek Lisans: 649 kişi

- Yüksekokul veya Fakülte Mezunu: 5,596 kişi

- Lise ve Dengi Meslek Okulu Mezunu: 10,168 kişi

- Ortaokul veya Dengi Meslek Ortaokulu Mezunu: 2,559 kişi

- İlköğretim Mezunu: 696 kişi

- İlkokul Mezunu: 1,690 kişi

- Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen: 1,427 kişi

- Okuma Yazma Bilmeyen: 232 kişi

Çocuk Sağlığı Uzmanı Alimoğlu Besni’de Göreve Başladı Çocuk Sağlığı Uzmanı Alimoğlu Besni’de Göreve Başladı

Bu istatistikler, Adıyaman'ın hem göç alan hem de göç veren nüfusunun eğitim düzeylerini yansıtıyor. Şehir, farklı eğitim seviyelerine sahip bireylerin gelmesine karşın aynı  zamanda eğitimli nüfusu diğer bölgelere gönderiyor.