Besni’de ’Filistin’e Destek Kermesi Besni’de ’Filistin’e Destek Kermesi

Adıyaman Geneli Mahalle (1)Adıyaman Geneli Mahalle (2)Adıyaman Geneli Mahalle (4)Adıyaman Geneli Mahalle (3)