2022 yılında Adıyaman’da ki sağlık kuruluşlarında 6 milyon 789 bin 574 muayene gerçekleştirildi. Bu sayıya göre bir kişi, yılda ortalama 10 defa doktora gitti.

Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, 2022 yılında ki sağlık verilerini paylaştı. 2022 yılında hastaneler, aile hekimlikleri ve özel sağlık kuruluşlarında toplam 6 milyon 789 bin 574 muayene gerçekleştirildiğini ve kişi başı hekime müracaat sayısının 10 olarak gerçekleştiğini kaydeden Erdoğan Öz, Türkiye 2021 ortalamasının 8 olduğunu aktardı.

2022 yılında Adıyaman’da yataklı tedavi kurumlarında toplam 91 bin 874 hastanın yatarak tedavi gördüğünü dile getiren Erdoğan Öz, sağlık hizmetlerinin sunumunda sağlık personeli istihdamının 2002 yılına göre 4 kat arttığını söyledi.

Erdoğan Öz, “2002 yılında İl geneli 65 sağlık ocağı mevcut iken 25 aralık 2006 tarihinde aile hekimliği uygulamasına geçilmesi ile 2022 yılı itibari ile 86 aile sağlığı merkezinde 217 aile hekimliği birimi ile hizmet verilmektedir.

Adıyaman’da 2002-2022 yılları arasında ambulans sayısında 19 kat artış sağlanmıştır.

2002’de 1 olan acil sağlık hizmetleri istasyonu 37’ye 2002’de 3 olan ambulans sayımız 59’a yükselmiştir. 9’u hekim olmak üzere toplam 164 gönüllü UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) mevcuttur. Yıl içerisinde 61 bin 517 vakaya ulaşım sağlanmış olup, ayrıca hava ambulansı (uçak, helikopter ambulans) vasıtasıyla bugüne kadar 23’ü 2022 yılında olmak üzere toplam 156 hastamızın nakli gerçekleştirilmiştir.

İl genelinde 10 kamu hastanesi, merkezde 2 özel hastane ile hizmet verilmektedir.

2002 de yatak sayısı 545 iken bin 431’e yükseltilerek ilimizin yatak kapasitesinde 2,6 kat artış sağlanmıştır. Ayrıca yeni hastanelerimizin bitirilmesi ile toplam yatak kapasitemiz bin 881’e yükselmiş olacaktır.

2002’de 10 olan yoğun bakım yatak sayısı 307’ye ulaşarak 30 kat artış sağlanmıştır.

2002’de nitelikli yatak (WC’li, Duşlu hasta yatağı) sayımız yok denecek kadar az iken şu an yüzde 85,6 oran ile Türkiye (2021) ortalaması (yüzde 79,7)’un üzerine çıkılarak şimdiden 2023 Türkiye hedefi yakalanmıştır.

2002’de 1 olan BT (Bilgisayarlı Tomografi) cihazı 6’ya, 2002’de olmayan MR cihazı 5’e, 2002’de 3 olan USG sayısı 77’ye, 2002’de 8 olan diş ünit sayısı 215’e, 2002’de 22 olan aktif diyaliz sayısı 104’e, 2002’de 10 bin kişiye düşen yatak 10 iken şuan 22,7’ye yükseltilmiştir.

2002 yılında 22 olan diyaliz cihaz sayısı mevcut iken, şuan 6’sı kamu, 1’i özel olmak üzere toplam 7 diyaliz merkezi mevcut olup, cihaz sayımız 79’u kamuda olmak üzere toplam 104’dür.

İlçe ve köylerimizde ikamet eden tüm diyaliz hastalarının hizmet alımı sözleşmesine dahil edilmesi ile sorunsuz bir şekilde ulaşımları sağlanarak tedavi hizmeti almaları mümkün hale getirilmiştir” dedi.

Sağlık yatırımları ile açıklamada bulunan Öz, “Adıyaman’da 1994-2002 yılları arasında başlanıp bitirilen sağlık yatırımları, bakım-onarım ve donanım harcamaları için 102.3 milyon TL kaynak kullanılmıştır. 2003 yılından bu yana devralınıp tamamlanan, başlanıp bitirilen sağlık yatırımları, bakım-onarım ve donanım harcamaları için 1 milyar 86 milyon TL kaynak kullanılmış olup, 2020-2024 yılları arasında devam eden ve yatırım programına alınan tesislerin bedeli 783.8 milyon TL’dir.

Yeni yatırımların bitirilmesi ile 2003-2024 yılları arasında ilimize toplam 1 milyar 870 milyon TL sağlık yatırım harcaması yapılmış olacaktır” diye konuştu.