BESNİ BELDE VE KÖYLERİ


Köyün Adı: AKPINAR
Köy Nüfusu: 396
Coğrafi Konum: Kuzey batı
Ekonomik Yapı: Tarım ve hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Büyükbaş hayvancılık uygulanmakta, bağ, antepfıstığı, üzüm, hurma, ceviz, yetiştirilmektedir. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler:- 
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Okul yok
•Sağlık: Sağlık evi var. 
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Yol asfalt. 
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon ve köyde kilit taşı.
Fırsatlar: Bir aile, bölgeye örnek olabilecek büyükbaş hayvan işletmeciliği yapmaktadır.
Köyün Adı: AŞAĞIÇÖPLÜ
Toplam köy arazi miktarı 3.651.259 m²'dir.
Köy Nüfusu: 207
Coğrafi Konum: Kuzey 
Ekonomik Yapı: Tarım ve küçükbaş hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Dere suyuyla sulama yapılmaktadır. Üzüm, fıstık, zeytin, badem, buğday, arpa, incir yetiştirilmektedir. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Tarihi köprü
Doğal Değerler: -
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 16 öğrenci bulunmaktadır. 
•Sağlık: Sağlık evi yok. 11 km uzaklıktaki Burunçayır’da sağlık ocağı var. 
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Yol asfalt. 
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon, kilit taşı, sulama kanalları ihtiyacı, okulun tamiri
Fırsatlar: İncir paketleme tesisinin kurulması, incirin pazarlanması. 
Köyün Adı: ATMALI
Toplam köy arazi miktarı: 8.837.727 m²’dir. 
Köy Nüfusu: 1.726
Coğrafi Konum: Kuzey orta bölüm
Ekonomik Yapı: Bağcılık, tarım, hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Sofralık üzüm yetiştirmek üzere bağcılık uygulanmaktadır. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Kaya mezarları 
Doğal Değerler: -
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 12 öğrenci öğrenim görmektedir. 
•Sağlık: Sağlık evi var. 
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon, köy konağı, çevre düzenlemesi
Fırsatlar: Hayvancılığın desteklenmesi
Köyün Adı: BAŞLI  
Toplam köy arazi miktarı 16,738,146  m²'dir.
Köy Nüfusu: 380
Coğrafi Konum: Kuzey doğu
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık, mevsimlik tarım işçiliği, kentlerde mevsimlik işler, arıcılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru tarım yapılmaktadır. Buğday, arpa, pamuk, üzüm (kurutmalık), kavun, tütün biber, domates. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: 
Doğal Değerler: Başlı Köyü-, Kızılcamustafa arasındaki doğal alan, Göksu çay kenarı
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Taşımalı eğitim yapılmaktadır. 
•Sağlık: 7 km uzaklıktaki Şambayat'a gidilmektedir. 
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: Sulu tarım yapılamamaktadır. Kanalizasyon, altyapı ve köy içi sokakların malzemelerinin dökülmesi ve park yapılması
Fırsatlar: Agro-turizmin yaygınlaştırılması
Köyün Adı: BEŞKOZ
Toplam köy arazi miktarı 2, 619, 469 m²’dir. 
Köyün Adı: Beşkoz
Köy Nüfusu: 58
Coğrafi Konum: Kuzey batı
Ekonomik Yapı: Tarım ve hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Fıstık, üzüm, üretilmekte, k.baş hayvancılık uygulanmaktadır. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: Yayla özelliği taşımakta
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Taşımalı eğitim yapılmaktadır. 
•Sağlık: Akpınar sağlık evinden yararlanılmaktadır. 
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Yol asfalt. Fosseptik (kanalizasyon yok), yazın içme suyu problemi var
Problemler/İhtiyaçlar: Cem evinin çatısının uzatılması (yağmur suyunun engellenmesi), mezarlığın etrafının çevrilmesi gerekiyor. 
Fırsatlar: K.Baş hayvancılığın desteklenmesi, spor amaçlı keklik yakalanması ve doğaya tekrar salınması faaliyeti yayla turizmi kapsamında geliştirilebilir.
Köyün Adı: BURUNÇAYIR
Toplam köy arazi miktarı 6,396,404 m²'dir. 
Köy Nüfusu: 619
Coğrafi Konum: Kuzey batı
Ekonomik Yapı: Tarım, büyükbaş hayvancılık, mevsimlik tarım işçiliği, kentlerde mevsimlik işler (turizm işçisi olarak Antalya, portakal işçisi olarak Kıbrıs gibi yerlere gidilmektedir), sosyal yardımlar. Türkiye'nin başka illerine (Mersin, Adana, Gaziantep, Adıyaman, İstanbul) ve yurtdışına göç eden haneler bulunmaktadır. . 
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:    Domates, fıstık, üzüm, fıstık, sebze (üzüm Besni'de, fıstık Gaziantep'te, sebzeler Besni ve Gölbaşı'nda satılmaktadır). Süt ve süt ürünleri üretilmektedir. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: Akdere çayı
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Müstakil ilköğretim okulunda 133 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 12 öğrenci bulunmaktadır. 
•Sağlık: En yakın aile hekimi 12 km uzaklıktadır. 
•Teknik Altyapı: Fosseptikler sürekli dolmakta, şebeke suyuna karışmakta ve sağlık açısından tehdit oluşturmaktadır. 
Problemler/İhtiyaçlar:  İlköğretim okulunun binası eskidir (okul binasındaki çatlaklar risk oluşturuyor)  ve derslik sayısı yetersizdir. 8 derslikli ilköğretim okuluna ihtiyaç vardır. Kanalizasyona ihtiyaç vardır. Sulama kanalı (kaynak var ama suyu toplayacak kanallar yoktur), köy konağı, kilit taşı, soğuk hava deposu gerekmektedir. Bölgeye yönelik olarak katı atıkların toplanacağı bir yer düşünülebilir. 
Fırsatlar: Salça işletmesi (biber ve domates yetiştiği için bunların salçaya dönüştürülmesi mümkündür), fırın (üretilen buğdayların una ve ekmeğe dönüştürülmesi), kooperatif kurulması, Besni barajının kurulması. 
Köyün Adı: ÇAMLICA 
Köy Nüfusu: 526
Coğrafi Konum: Besni ilçesi kuzey bölgesi
Ekonomik Yapı: Tarım ve hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Küçükbaş hayvancılık uygulanmaktadır. Arpa, buğday, nohut, antep fıstığı, üzüm üretilmektedir.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: -
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 51 öğrenci var. Okul öncesi eğitimde 11 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Sağlık evi yok. (Atmalı ile ortak sağlık ocağı yapılıyor). 
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: Köy konağı, kanalizasyon, kilit taşı
Fırsatlar: Hayvancılığın desteklenmesi
Köyün Adı: ÇAYKAYA
Toplam köy arazi miktarı 6,490, 940 m²’dir. 
Köy Nüfusu: 452
Coğrafi Konum: Kuzey batı
Ekonomik Yapı: tarım ve hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Antepfıstığı, hayvancılık, süt ve süt ürünleri 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: Yayla özelliği
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 40 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul Öncesi eğitimde 15 öğrenci bulunmaktadır. 
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Elektrik ve içme suyu
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon, kilit taşı gerekmektedir. 
Fırsatlar: Yayla turizminin geliştirilmesi, peynir ve yoğurt gibi ürünlerin pazarlanması, kıl keçisi yaygınlaştırılması. Keçi peynirinin markalaştırılması.  
Köyün Adı: ÇİLBOĞAZ
Toplam köy arazi miktarı 8,m 659,396  m²'dir. 
Köy Nüfusu: 144
Coğrafi Konum: Kuzey kesim orta bölüm.
Ekonomik Yapı: Tarım, küçükbaş hayvancılık ve kentsel işlerde çalışmak üzere mevsimlik işçilik.
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru tarım yapılmaktadır. Meyve ve sebze yetiştirilmektedir.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Osmanlı döneminden kalan çeşme köyün içerisindedir.
Doğal Değerler: -
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 21 öğrenci öğrenim görmektedir.
•Sağlık: Sağlık evi bulunmamaktadır. 4 km uzaklıktaki Besni Merkez sağlık ihtiyaçları için kullanılmaktadır.
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon bulunmaktadır.
Problemler/ İhtiyaçlar: Su çok az, gölet hazırlanabilir (susuzluktan dolayı yoğun göç var).
 Fırsatlar: Süt işleme tesisinin kurulması. Sebze yetiştiriciliğinin özendirilmesi.
Köyün Adı: DOĞANKAYA
Toplam köy arazi miktarı 8.365.403 m²’dir. 
Köy Nüfusu: 145
Coğrafi Konum: Kuzey batı kesim
Ekonomik Yapı: Tarım ve küçükbaş hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Sulu alanda sebze, karpuz, biber yetiştiriliyor. Bağcılık var. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Doğankaya kalesi 
Doğal Değerler: Mera alanı
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Taşımalı eğitim var. 
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var.
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon-kilit taşı ihityacı, su kanallarının bozulması nedeniyle su kaybı oluşturmaktadır, okul servisi maliyetleri çok yüksektir.  
Fırsatlar: Küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi
Köyün Adı: GÜNEYKAŞ
Toplam köy arazi miktarı 3, 220,786  m²'dir. 
Köy Nüfusu: 138
Coğrafi Konum: Kuzey bölümü batı kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık, mevsimlik tarım işçiliği, kentlerde mevsimlik işler. 
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Arpa, buğday, meyve (nar, incir)  ve sebze (biber) yetiştirilmektedir. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Düğün ve cenaze törenleri
Doğal Değerler: Orman alanı
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 11 öğrenci öğrenim görmektedir. 
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Elektrik, içme suyu, telefon var.
Problemler/İhtiyaçlar: Arazi kıtlığı var, köy konağı, kanalizasyon, arazi yolları, kilit taşı gerekmektedir. 
Fırsatlar: Küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi.
Köyün Adı: GÜMÜŞLÜ
Köy Nüfusu: 119
Coğrafi Konum: Kuzey batı kesimi
Ekonomik Yapı: Tarım ve hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru tarım yapılmaktadır. Süt ve süt ürünleri yaygındır. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: Mera alanları
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Taşımalı eğitim yapılmaktadır. 
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var.
Problemler/İhtiyaçlar: Yoğun göç var. 
Fırsatlar: Mera alanları var, hayvancılığın geliştirilmesi 
Köyün Adı: HARMANARDI
Toplam köy arazi miktarı 5.373.998 m²’dir. 
Köy Nüfusu: 105
Coğrafi Konum: Kuzey bölüm 
Ekonomik Yapı: Tarım ve küçükbaş hayvancılık, mevsimlik işçilik 
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Meyve, sebze, antepfıstığı, üzüm ve özellikle dolmalık biber yetiştirilmektedir.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: Çörmük içmesinin cilt ve böbrek hastalığına iyi gelmesi
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Taşımalı eğitim yapılmaktadır.. 
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Yol asfalt. 
Problemler/İhtiyaçlar: Kilitli taş. Sulama sorunu var. İçme suyu sıkıntısı var. (evlere su geliyor, patlayınca sıkıntı oluyor).
Fırsatlar: Büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi, seracılığın geliştirilmesi
Köyün Adı: KIZILHİSAR
Toplam köy arazi miktarı 4.219.308 m²’dir. 
Köy Nüfusu: 155
Coğrafi Konum: Kuzey bölümü orta kesim
Ekonomik Yapı: Bahçecilik, yurtdışında yaşayan hane bireylerinin destekleri
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru alanlarda buğday, arpa, nohut, sulanan bahçelerde (Akdere’den cazibe ile) zeytin (yağlık), ceviz, nar üretilmektedir. Az düzeyde karakovan balcılığı yapılmaktadır. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: Dağ keçisi, mikro klima bölgesi (turfanda üretim)
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 15 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Yol stabilize. 
Problemler/İhtiyaçlar: Altyapı, okulun onarımı
Fırsatlar: Akdere barajının yapılmasıyla civardaki diğer köylerle birlikte sulamadan yararlanması. Agro-turizm güzergahına dahil edilmesi, seracılığın geliştirilmesi, organik üretimin yapılması.
Köyün Adı: KIZILPINAR
Toplam köy arazi miktarı 2, 128,626  m²'dir. 
Köy Nüfusu: 90
Coğrafi Konum: Kuzey bölümü orta kesim.
Ekonomik Yapı: Tarım ve hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni: Üzüm, fıstık, badem ve ceviz, (üzümün yan ürünleri), Napolyon kirazı yetiştirilmektedir. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: Geniş meralar
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Taşımalı eğitim yapılmaktadır.
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. 
Problemler/İhtiyaçlar: Akdere’nin kenarlarında sulama ile yetiştiricilik yapılmakta. Kanallarda meydana gelen su kayıplarından sulama problemleri var. 
Fırsatlar: Kaliteli Napolyon kirazının daha çok yetiştirilmesi için var olan 2 adet 300 tonluk havuzdan damlama sulama yapılması, Besni ağ üzüm bağlarının daha kaliteli ve verimli olması için bağların tel sistemine alınması, köye damızlık keçi verilmesi 
Köyün Adı: KUZEVLERİ
Toplam köy arazi miktarı 2, 453, 246 m²'dir. 
Köy Nüfusu: 73
Coğrafi Konum: Kuzey batı kesimi.
Ekonomik Yapı: Tarım ve Hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Tahıl, Elma, üzüm, ceviz, süt ve süt ürünleri üretilmektedir. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: Yayla özelliği (suyu ve havası) 
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Taşımalı eğitim yapılmaktadır.
•Sağlık: Sağlık ihtiyaçları için 10 km uzaklıktaki Gölbaşı'ya gidilmektedir. 
•Teknik Altyapı: Elektrik, telefon ve içmesuyu var.
Problemler/İhtiyaçlar: Mezarlığın düzenlenmesi, kanalizasyon 
Fırsatlar: Küçükbaş hayvancılık ve yayla turizminin desteklenmesi 
Beldenin Adı: ŞAMBAYAT
Toplam belde arazi miktarı 15.804.148 m²’dir. 
Belde  Nüfusu: 4.101
Coğrafi Konum: Kuzey doğu kesimi
Ekonomik Yapı: Tarım ve hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  En yoğun olarak büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Meyve (üzüm, karpuz) ve sebze yetiştirilmektedir. Dolmalık biberin pazarlanmasında merkezi bir konumdadır. Şambayat karpuzu yetiştirilmektedir. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Gavur kalesinde oyma mağaralar
Doğal Değerler: Dere, Şambayat mesire alanı (Kaynarca, Kör kuyu), içme suyu kaynağı 
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Şambayat Atatürk İlköğretim Okulunda 373 öğrenci öğrenim görmektedir. Şambayat Çok Programlı Lisesinde 252 öğrenci bulunmaktadır. Şambayat Merkez İlköğretim Okulu’nda 342 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 42 öğrenci öğrenim görmektedir.
•Sağlık: Aile hekimliği merkezi bulunmaktadır. 
•Teknik Altyapı: 
Problemler/İhtiyaçlar: Arıtma tesisinin olmaması.
Fırsatlar: Kooperatifçiliğin geliştirilmesi, Şambayat petrol kuyusunun bulunması
Köyün  Adı: TAŞLIYAZI
Toplam köy arazi miktarı 4.614.906 m²’dir. 
Köy Nüfusu: 346
Coğrafi Konum: Kuzey kesim orta bölüm
Ekonomik Yapı: Bağcılık, hayvancılık, sebzecilik
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Sulu bahçecilik var. Domates, dolmalık biber, üzüm, incir, nar yetiştirilmektedir. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Kilise var. 
Doğal Değerler: Kaynak suyu, mikro klima bölgesi olması. 
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 31 öğrenci var. Okul öncesi eğitimde 8 öğrenci  bulunmaktadır. 
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: Su az, yazın içme suyu yok. Köy konağı, kilit taşı, mezarlığın genişletilip tamir edilmesi, toplumu ayakta tutan örf ve adetlerin yaşatılması.
Fırsatlar: Organik üretime geçilmesi, seracılığın geliştirilmesi, agro-turizm güzergahına dahil edilmesi 
Köyün Adı: BONCUK
Toplam köy arazi miktarı 3.141.317 m²’dir. 
Köy Nüfusu: 180
Coğrafi Konum: Batı bölgesi kuzey kesim
Ekonomik Yapı: Mevsimlik tarım işçiliği ve diğer mevsimlik işler (turizm sektörü), tarım, küçükbaş hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Antepfıstığı, üzüm, arpa, buğday yetiştirilmektedir. 20 ton/yıl fıstık Besni'de esnafa satılıyor. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: Akarsu
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Taşımalı eğitim yapılmaktadır.
•Sağlık: Sağlık kuruluşu yok. Sağlık ihtiyaçları için 13 km uzaklıktaki Besni Merkez'e gidiliyor. 
•Teknik Altyapı: Kanalizasyon yok
Problemler/İhtiyaçlar:. Okul,  köy konağı, kilitli taş ihtiyacı. Su deposunun fayans yapılması. Sumaklı mevkiine çok amaçlı lise yapılması özellikle kız çocuklarının okula erişimi için (Toklu, Boncuk, Kurugöl, Karagüveç, Uzunkuyu, Eğerli köylerinden öğrenciler bu okulda öğrenim görebilir). 
Fırsatlar: Küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi yoluyla hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi. 
Köyün Adı:  ÇORAK
Toplam köy arazi miktarı 8,608, 683 m²’dir. 
Köy Nüfusu: 449
Coğrafi Konum: Batı bölgesi güney kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık, mevsimlik tarım işçiliği, kentlerde mevsimlik işler (Kıbrık, Gaziantep, Adana'ya inşaat sektörü için), sosyal yardımlar
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kurutmalık üzüm (peygamber üzümü), fıstık. Azezi üzümünden pekmez yapılıyor. Fıstık ve üzüm Gaziantep ve Adıyaman'da esnafa satılıyor. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: Üzüm ve üzüm yan ürünleri 
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 35 öğrenci bulunmaktadır. 
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon bulunmaktadır. Yolu stabilizedir. 
Problemler/İhtiyaçlar: İçme suyu sorunları var, kanalizasyon yok, arazi yolları stabilize, su deposu ve şebekede arızalar var.  Köy konağı ihtiyacı var. Zirai konularda daha fazla bilgi verilmesi
Fırsatlar: Süt işletmesi olursa her evin küçükbaş ve büyükbaş hayvanı olduğu için ayrıca bir geçim kaynağı olabilir. Zeytin yetiştiriciliğine başlandığı için civarda zeytinyağı işleme tesisi olursa bundan faydalanılabilir. 
Köyün Adı: EĞERLİ  
Toplam köy arazi miktarı 9.143.010 m²’dir. 
Köy Nüfusu: 727
Coğrafi Konum: Batı bölgesi kuzey kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık, memurluk, korucu maaşı, sosyal yardımlar ve emekli maaşları köy nüfusunun geçim kaynaklarını oluşturmaktadır.
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru tarım yapılmaktadır. Fıstık, arpa, buğday, zeytin yetiştirilmektedir.100 büyükbaş hayvan, 5000’den fazla küçükbaş hayvan bulunmaktadır.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Köyde kadınlar tarafından geleneksel olarak halı yapılmaktadır. Köyün içinde tarihi bir mağara bulunmaktadır. 
Doğal Değerler: -
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 54 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul Öncesi eğitimde 14 öğrenci bulunmaktadır. 
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon bulunmaktadır. Fosseptik kullanılmaktadır. 
Problemler/ İhtiyaçlar: Altyapı ile ilgili sorunlar. Köy konağı, kanalizasyon, köy yolu ve kilit taşı gerekmektedir. Köyün sahip olduğu tarihi değerlerin araştırılması. içme suyu şebekesinin yenilenmesi gerekmektedir. Çocuk parkı bulunmamaktadır. Kilit taşına ihtiyaç vardır.  
Fırsatlar: Sumaklı mevkiine çok amaçlı lise yapılması özellikle kız çocuklarının okula erişimi için (Toklu, Boncuk, Kurugöl, Karagüveç, Uzunkuyu, Eğerli köylerinden öğrenciler bu okulda öğrenim görebilir). Mevcutta devam eden halı dokumacılığının geliştirilmesi (halı atölyesinin fiziksel koşullarında iyileştirme, pazarlama desteği, çalışanların durumunun iyileştirilmesi) 
Köyün Adı: KARAGÜVEÇ
Toplam köy arazi miktarı 7.471.941 m²’dir. 
Köy Nüfusu: 849
Coğrafi Konum: Batı bölgesi kuzey kesim
Ekonomik Yapı: Köyün tamamı fıstıkçılık ile uğraşmaktadır. Bunun dışında hayvancılık, diğer kentlerde mevsimlik işçi olarak çalışma, sosyal yardımlar, taşımacılık ve emekli maaşları köy nüfusunun diğer geçim kaynaklarını oluşturmaktadır.
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru tarım yapılmaktadır. 5000 dönüm orman/koruluk bulunmaktadır. Köyde 50 büyükbaş, 500 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Fıstıkçılık ve bağcılık ürün deseninin başlıcalarıdır. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: -
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Müstakil ilköğretim okulu bulunmakta ve 144 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul Öncesi eğitimde 12 öğrenci bulunmaktadır. 
•Sağlık: Köyde sağlık kuruluşu bulunmamaktadır. 3 km uzaklıktaki Sarıyaprak beldesi en yakın sağlık merkezidir. 
•Teknik Altyapı: Elektrik, su ve asfalt yol bulunmaktadır. Kanalizasyon ihalesi yapılmıştır.
Problemler /İhtiyaçlar:: İlköğretim sonrası eğitime devam etme imkanının sadece Besni Merkez’e giderek gerçekleşebilmesi sonucu özellikle kız çocuklarının eğitime devam etmemesi. Kilit taşına ihtiyaç vardır.  
Fırsatlar: Sumaklı mevkiine çok amaçlı lise yapılması özellikle kız çocuklarının okula erişimi için (Toklu, Boncuk, Kurugöl, Karagüveç, Uzunkuyu, Eğerli köylerinden öğrenciler bu okulda öğrenim görebilir). Halı dokumacılığının geliştirilmesi. 
Köyün Adı: KARALAR  
Toplam Köy arazi miktarı 5.581.186 m²’dir. 
Köy Nüfusu: 215
Coğrafi Konum: Batı bölgesi güney kesim.
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık, memurluk, sosyal yardımlar, taşımacılık ve emekli maaşları geçim kaynaklarını oluşturmaktadır. 
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Fıstık, zeytin, üzüm, buğday, arpa. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Kırkgöz Mesire Alanı korunması gereken bir alandır. 
Doğal Değerler: Kırkgöz Mesire Alanı  
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Köydeki ilköğretim okulunda 9 öğrenci öğrenim görmektedir. 
•Sağlık: En yakın sağlık merkezi 6 km uzaklıkta Suvarlı beldesindedir. 
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon bulunmaktadır. Yol stabilizedir. Kanalizasyon sistemi yoktur. Katı atıklar köylüler tarafından köyün dışına atılmaktadır.
Problemler/İhtiyaçlar: Su arıtma sistemi, kanalizasyon ve köy konağı bulunmamaktadır. 
Fırsatlar: Karalar Köyünün planlanan agro-turizm güzergahında yer alması
Beldenin Adı: KÖSECELİ
Toplam köy arazi miktarı 15.280.163 m²’dir. 
Belde  Nüfusu: 2.179
Coğrafi Konum: Batı bölgesi orta kesim.
Ekonomik Yapı: Fıstıkçılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  %95 fıstık-%5 bağ
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Mağaralar, sarnıçlar, Yazılıkaya, açık hamam
Doğal Değerler: Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarınca zengin 
Sosyal ve Teknik Altyapı
• Eğitim: Müstakil ilköğretim okulunda 265 öğrenci öğrenim görüyor. Köseceli Lisesi'nde 100 öğrenci öğrenim görüyor. Okul Öncesi eğitimde 13 öğrenci bulunmaktadır. 
• Sağlık: Aile hekimliği merkezi bulunmaktadır. 
• Teknik Altyapı: Alt yapı problemi yok
Problemler/İhtiyaçlar: Keysun çayına Köseceli, Kesmetepe ve Çakırhöyük’ün kanalizasyon suları karışıyor. 90’larda başlayan göç devam ediyor.
Fırsatlar: Antepfıstığı konusunda köylünün bilinçlendirilmesi (Gaziantep Fıstık Araştırma Ens. ile işbirliği halinde yerinde eğitimlerin düzenlenmesi), fıstıkta göz kurdu hastalığı bilimsel olarak araştırılabilir, antepfıstığı işleme tesisi kurulabilir, antepfıstığı üretirken ilaç atmayan üretici çok, üreticilerin yarıdan fazlası kimyasal kullanmıyor, organik fıstıkçılık ve ihracatın geliştirilmesi, nar ve kayısının da yetiştirilmesi,  zeytinciliğin geliştirilmesi 
Köyün Adı: KURUGÖL
Toplam köy arazi miktarı 6.747.580 m²’dir. 
Köy Nüfusu: 664
Coğrafi Konum: Batı bölgesi kuzey kesim.
Ekonomik Yapı: Tarım 
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Antepfıstığı, üzüm ve üzüm yan ürünleri 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: -
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 73 öğrenci öğrenim görmektedir.  Okul Öncesi eğitimde 11 öğrenci bulunmaktadır. 
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. 
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon, köy konağı, kilit taşı, çocuk parkı, Sumaklı mevkiine çok amaçlı lise yapılması özellikle kız çocuklarının okula erişimi için (Toklu, Boncuk, Kurugöl, Karagüveç, Uzunkuyu, Eğerli köylerinden öğrenciler bu okulda öğrenim görebilir). Eskiden bağcılık daha yaygındı, hayvancılık 1/10 azaldı. 
Fırsatlar: Zeytin dikimi için uygun.
Köyün Adı: PINARBAŞI  
Toplam köy arazi miktarı 10.444.731 m²’dir. 
Köy Nüfusu: 367
Coğrafi Konum: Batı bölgesi güney kesim
Ekonomik Yapı: En çok bitkisel üretim yapılmaktadır. Bitkisel üretimi sosyal yardımlar (29 kişi), hayvancılık (8 kişi)korucu maaşı (8 kişi), emekli maaşları ve taşımacılık takip etmektedir. 
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni: 14.789 dönümde fıstık ve bağ vardır. 3000 dönümde tahıllar ekilmektedir. 70 ton Antep fıstığı Gaziantep’e tüccarlar aracılığıyla satılmaktadır. Köyde yaklaşık 200 büyükbaş hayvan, 150 koyun, 650 keçi ve 500 kanatlı hayvan bulunmaktadır. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: 
Doğal Değerler: 
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Köyde ilköğretim okulu bulunmakta, 16 öğrenci öğrenim görmektedir. 
•Sağlık: Sağlık evi bulunmamaktadır. En yakın Sağlık merkezi 13 km uzaklıktaki Sarıyaprak Beldesindedir. 
•Teknik Altyapı: Elektrik, telefon, su bulunmaktadır. Kanalizasyon sistemi yoktur. Fosseptikler kullanılmaktadır. 
Problemler/İhtiyaçlar: Altyapı sorunları var.
Fırsatlar:  Hayvancılığın desteklenmesi. 2 mezraya gitmek için 5 km’lik yol gerekiyor.
Beldenin Adı: SARIYAPRAK
Toplam belde arazi miktarı 11.225.924 m²’dir. 
Belde  Nüfusu: 1.853
Coğrafi Konum: Orta kesim
Ekonomik Yapı: 
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Antepfıstığı,  üzüm (kurutmalık), (%80 fıstık-%20 üzüm) yetiştirilmektedir, zeytincilik son zamanlarda başlamıştır,  badem yetiştirilmektedir (ev içi ihtiyaç). 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: 
Doğal Değerler: Antepfıstığı, üzüm, şifalı bitkiler (zahter, adaçayı, kuşburnu)
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Sarıyaprak İlköğretim Okulu'nda 147 öğrenci öğrenim görmektedir. Sarıyaprak Çok Programlı Lise'de 99 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul Öncesi Eğitimde 17 öğrenci bulunmaktadır. 
•Sağlık: Aile hekimliği merkezi bulunmaktadır. 
•Teknik Altyapı: Kanalizasyon ve arıtmanın %70'i tamamlanmıştır (halktan gelen tepki üzerine arıtma-Bölgede tek örnek), Çevre Bak desteği ile-içme suyu şebekesinin yenilenmesi (iller bankasına başvuruldu)-
Problemler/İhtiyaçlar: Nüfus yüksek arazi az, iklime bağlı tarımsal verimlilik, 2009’dan yana nüfusta hızlı azalmalar oldu.  Doğal afetten dolayı göç olmuş (dolu) çünkü fıstık geç ürün veriyor. Nüfusu çok değişken.  
Fırsatlar: zeytinyağı işleme ve fıstık işleme tesisi (Yer tahsis edildi, ÇED raporu hazırlandı), seracılık
Beldenin Adı: SUGÖZÜ
Belde  Nüfusu: 1.297
Coğrafi Konum: Batı bölgesi batı kesim
Ekonomik Yapı: Tarım ve hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Antepfıstığı yetiştirilmekte, küçükbaş hayvancılık uygulanmaktadır. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: Sugözü Mesire Alanı, Üçgöz, Şambayat; Besni'nin içme suyu kaynağı. 
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Müstakil ilköğretim okulunda 202 öğrenci öğrenim görmektedir. 
•Sağlık: Sağlık evi bulunmaktadır. 
•Teknik Altyapı: kanalizasyon ihalesi yapıldı (iller Bankası), Bereketli Mahallesi'nin altyapı ihtiyacı var. 
Problemler/İhtiyaçlar: Derelerde taşkın sorunu oluyor. Kilit taşı, arıtma tesisi ihtiyacı (Sugözü’ne kanalizasyon karışabilir), Bereketli’ye çocuk oyun grubu, köy konağı, Bereketli’ye köy konağı, Sugözü Mesire Alanının ıslahı
Fırsatlar: Sugözü Tabiat Parkı önerisi
Beldenin Adı: SUVARLI
Toplam belde arazi miktarı 35.677.174 m² dir. 
Belde  Nüfusu: 2.542
Coğrafi Konum: Batı bölgesi güney kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık, Antep fıstığı üretimi, bağcılık. Üzüm işlenerek pekmez, pestil, sucuk, kırma gibi ürünlere dönüştürülüyor.
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Antepfıstığı, Peygamber üzümü (kurutmalık) ve pekmezlik üzüm yetiştirilmektedir. Ceviz, badem, nar, elma ağaçları da bulunmaktadır. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: 
Doğal Değerler: Yer altı suları var.
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Suvarlı Merkez (203 öğrenci) ve Suvarlı Hürriyet İlköğretim (195 öğrenci) okulları mevcut. Suvarlı Lisesi’nde 145 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 15 öğrenci bulunmaktadır. 
•Sağlık: Sağlık Evi bulunmaktadır.
•Teknik Altyapı: 
Problemler/İhtiyaçlar: Bağcılıkta pazarlama sorunu, bağcılığın gelişmesi için su sorununun çözülmesi
Fırsatlar: kadın kooperatifinin aktifleştirilmesi, kapalı ahır hayvancılığının geliştirilmesi,  gençler için traktör desteği, SENAN keçisinin yaygınlaştırılması, futbol müsabakaları düzenlenmesi, dağlarda hayvanların içeceği su olmadığı için küçük hayvan içme göletleri yapılması, güneş enerjisiyle ilgili ARGE projesi. 
Köyün Adı: TOKLU
Toplam köy arazi miktarı 6.494.549 m²’dir. 
Köy Nüfusu: 722
Coğrafi Konum: Batı bölgesi doğu kesim
Ekonomik Yapı:  Tarım ve hayvancılık, ortakçılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Sulu tarım uygulanıyor. Pamuk, mısır, antep fıstığı, buğday, arpa, mercimek başlıca ürünler.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Arkeolojik değere sahip oyma kayalar, höyük ve mağaralar. 
Doğal Değerler: Ormanlık alan yaşlı meşe ağaçları
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Müstakil ilköğretim okulunda 173 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul Öncesi eğitimde 12 öğrenci bulunmaktadır. 
•Sağlık: Sağlık Evi var ama personel bulunmuyor. Sağlık ihtiyaçları için Kutluca’ya gidiliyor.
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Fosseptikler var.
Problemler/İhtiyaçlar: Sulu tarım alanlarında üretimin maliyeti yüksek. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi.  İçme suyunun revizyonu gerekiyor. Sumaklı mevkiine çok amaçlı lise yapılması özellikle kız çocuklarının okula erişimi için (Toklu, Boncuk, Kurugöl, Karagüveç, Uzunkuyu, Eğerli köylerinden öğrenciler bu okulda öğrenim görebilir). Köy konağı, kanalizasyon
Fırsatlar: Fıstığa yönelik eğitim, sulanan fıstık üretim miktarı araştırması
Köyün Adı: UZUNKUYU
Toplam köy arazi miktarı 13.347.889 m²’dir. 
Köy Nüfusu: 975
Coğrafi Konum: Batı bölgesi batı kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık, mevsimlik tarım işçiliği, korucu maaşı, esnaflık, taşımacılık, emekli maaşları.
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Antepfıstığı, üzüm bulunmaktadır. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamış tarihi kalıntılar vardır.
Doğal Değerler: -
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Müstakil ilköğretim okulunda 174 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul Öncesi eğitimde 10 öğrenci bulunmaktadır. 
•Sağlık: Sağlık evi ve ebe bulunmaktadır.
•Teknik Altyapı: 
Problemler/ İhtiyaçlar: Kanalizasyon yok.-Su yüzünden hastalık oluyor-Atıks u ve kanalizasyon olmayınca sinek oluyor. En büyük sorun altyapı-Yayla evlerine elektrik gelmesi. Kilit taşına ihityaç var.  Köy konağı ve kütüphane gerekmektedir. 
Fırsatlar: Tarım ve hayvancılıkta rehberlik hizmetleri. Kapalı çöp toplama. Süt işleme tesisi, Antep fıstığı işleme tesisi. Sumaklı mevkiine çok amaçlı lise yapılması özellikle kız çocuklarının okula erişimi için (Toklu, Boncuk, Kurugöl, Karagüveç, Uzunkuyu, Eğerli köylerinden öğrenciler bu okulda öğrenim görebilir). Futbol sahası kurulması. 
Köyün Adı: AKDURAK  
Toplam köy arazi miktarı 7,109,939  m²'dir. 
Köy Nüfusu: 819
Coğrafi Konum: Güney bölgesi güney kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, küçükbaş hayvancılık, halıcılık, mevsimlik tarım işçiliği, kentlerde mevsimlik işler. 
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru ve sulu tarım yapılmaktadır. Antepfıstığı, tahıl, pamuk, mercimek üretilmektedir. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Kösiyanlı Halısı
Doğal Değerler: -
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı Akdurak İlköğretim Oklunda 47 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 12 öğrenci bulunmaktadır. 
•Sağlık: Sağlık ihtiyaçları için 16 km uzaklıktaki Kesmetepe Beldesi'ne gidilmektedir. 
•Teknik Altyapı: Fosseptikler kullanılmaktadır. 
Problemler/İhtiyaçlar: 2B çalışması yapıldı. Orman vasfını yitirmiş alanlarda fıstık vb yetiştirilmiş. Orman işletme şefliği itiraz etmiş. Sulu tarım bölgesine giren paranın 1/5’i  kuru tarım bölgesine giriyor.  Kuru tarımda fıstıkçılık var. O da 2 yılda bir ürün veriyor. Hayvancılıktan para kazanılsaydı sulu tarımla fark % 50 olurdu. 
Fırsatlar: Halıcılığın çanta, kırlent gibi ürünlerde değerlendirilmesi ve pazarlama olanaklarının yaratılması, süt kooperatifinin kurulması, Kösiyanlı Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin 30 üyesi vardır.
Köyün Adı: AKKUYU
Toplam köy arazi miktarı 709.320 m²’dir.
Köy Nüfusu: 272
Coğrafi Konum: Güney bölgesi güney kesim
Ekonomik Yapı: Fıstıkçılık, yurt dışında yaşayan hane bireylerinin gönderdiği paralar
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Antepfıstığı yetiştirilmektedir. Küçükbaş hayvancılık uygulanmaktadır. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: -
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Taşımalı eğitim yapılmaktadır. 
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Yol asfalt. 
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon ve kilit taşı
Fırsatlar: Agro-turizm yaygınlaştırma alanı
Köyün Adı: ALIÇLI
Toplam köy arazi miktarı 1.921.716 m²’dir.
Köy Nüfusu: 137
Coğrafi Konum: Güney bölgesi güney kesim
Ekonomik Yapı: Fıstıkçılık, tarım
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru tarım yapılmaktadır. Üzüm, fıstık, biber üretilmektedir. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: 
Doğal Değerler: -
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 19 öğrenci bulunmaktadır
•Sağlık: Sağlık evi yok.
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var.
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon, taziye evi yok, okul bahçesi, mezarlık duvarı
Fırsatlar: Agro-turizm yaygınlaştırma alanı
Köyün Adı: GÜZELYURT
Köy Nüfusu: 854
Coğrafi Konum: Güney bölgesi güney kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık, mevsimlik tarım işçiliği, yurtdışında yaşayan hane bireylerinin gönderdiği paralar
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Sulu ve kuru tarım yapılmaktadır. Buğday, arpa, mercimek, antepfıstığı, üzüm, pamuk
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: Kaynak suyu
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Müstakil İlköğretim okulunda 302 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 19 öğrenci bulunmaktadır. 
•Sağlık: Sağlık evi yok. 12 km uzaklıktaki Kutluca’ya gidiliyor. 
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var.Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: Altyapı, lise, kilit taşı, su deposu köye yetmiyor, en büyük sorun kanalizasyon. 2B sorunu var. 
Fırsatlar: Antepfıstığı işleme, süt işleme, seracılık
Köyün Adı: HACIHALİL  
Toplam köy arazi miktarı  8.880.821 m²’dir. 
Köy Nüfusu: 1.078
Coğrafi Konum: Güney bölgesi güney kesim
Ekonomik Yapı: Tarım ve hayvancılık, mevsimlik tarım işçiliği, kentlerde mevsimlik işler. 
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Sulu tarım uygulanmaktadır. Pamuk, mısır, kavun, karpuz, Antep fıstığı, buğday, arpa, mercimek üretilmektedir. 
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Kaya mezarlıkları (köyün güney kesiminde)
Doğal Değerler: -
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı İlköğretim okulunda 62 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 11 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Sağlık evi yok. 13 km uzaklıktaki Kutluca’ya gidilmektedir. 
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Yol stabilize. 
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon, köy konağı, kilit taşı, düğün salonu, arazi yolları
Fırsatlar: Agro-turizm yaygınlaştırma alanı
Köyün Adı: KIZILKAYA
Köy Nüfusu: 364
Coğrafi Konum: Güney bölgesi güney kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık, mevsimlik tarım işçiliği
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Sulu tarım yapılmaktadır. Buğday, arpa, pamuk, mısır, , Pamuk, mısır, Maraş biberi, pul biber.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler:
Doğal Değerler: Evlerin bahçelerinde elma, hurma, nar, kayısı ağaçları
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretimde 43 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul Öncesi eğitimde 12 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Sağlık evi yok. 12 km uzaklıktaki Kutluca Köyü'ne gidilmektedir.
•Teknik Altyapı:
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon, köy konağı
Fırsatlar: Okul bahçesinde ağaçlandırma (damlama sulama), ağaç sevgisi olduğu için örnek köy olma fırsatı
Köyün Adı: YUKARISÖĞÜTLÜ
Toplam köy arazi miktarı 4.502.193 m²’dir.
Köy Nüfusu: 348
Coğrafi Konum: Güney bölgesi batı kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık, fıstıkçılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Sulu tarım uygulanmaktadır. Antepfıstığı, mısır, pamuk  yetiştirilmektedir. Küçükbaş hayvancılık uygulanmaktadır.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler:
Doğal Değerler: Orman
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 36 öğrenci bulunmaktadır. Okul öncesi eğitimde 12 öğrenci bulunmaktadır. 
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: Altyapı, köy konağı, parka taşı, yolun genişletilmesi
Fırsatlar: TÜBİTAK desteğiyle kadın çiftçilerce biber salçası üretimi için dikim ve üretim projesi uygulanmıştır. Örnek proje olarak yaygınlaştırılması, pazarlama kanallarının çoğaltılması.
Köyün Adı: AKTEPE
Köy Nüfusu: 297
Coğrafi Konum:  Keysun ovası güney kesim
Ekonomik Yapı: Tarım ve hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Buğday, arpa, pamuk yetiştirilmektedir.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: -
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı İlköğretim okulunda 20 öğrenci öğrenim görmektedir
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı:
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon, kilit taşı gerekmektedir.
Fırsatlar: Seracılığın geliştirilmesi
Köyün Adı: CAMUŞCU
Toplam köy arazi miktarı 7.190.829 m²’dir.
Köy Nüfusu: 638
Coğrafi Konum: Keysun ovası kuzey kesim
Ekonomik Yapı: Tarım
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Sulu tarım uygulanmaktadır. Pamuk, buğday, arpa, mısır, az oranda çeltik, mercimek, susam, soğan, sarımsak, nar yetiştirilmektedir.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Tarihi su yolu
Doğal Değerler: -
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş ilköğretim okulunda 77 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 16 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Sağlık evi yok.
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: Dere ıslahı gerekiyor.
Fırsatlar: Seracılığın geliştirilmesi, nar bahçeleri ve nar ekşisinin değerlendirilmesi, Turizm odaklarından biri olarak değerlendirilmesi
Beldenin Adı: ÇAKIRHÖYÜK
Toplam belde arazi miktarı 16.264.408 m²’dir.
Belde  Nüfusu: 2.356
Coğrafi Konum: Keysun ovası orta kesim
Ekonomik Yapı: Tarım ve hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Sulu tarım yapılmaktadır. Pamuk, buğday, arpa, mısır, az oranda çeltik, mercimek, susam, soğan, sarımsak
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Çakırhöyük arkeolojik sit alanı
Doğal Değerler: -
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Çakırhöyük İlköğretim Okulunda 298 öğrenci öğrenim görmektedir. Çakırhöyük Lisesinde 331 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul Öncesi eğitimde 31 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Aile Hekimliği merkezi bulunmaktadır.
•Teknik Altyapı:
Problemler/İhtiyaçlar: Çakırhöyük kanalizasyonu çaya akıyor. Çaya akan sular dışında atık su yer altına karışıyor. Yoldüzü höyüğünde karışıyor. Yollar kötü. Su kanalları ölü durumdadır.
Fırsatlar: Çakırhöyük sebze-meyve ve hayvansal ürünler Pazar yeri (civar yerlerden merkeze gelinmesi)
Köyün Adı: ÇOMAK
Toplam köy arazi miktarı  10.272.545 m²’dir.
Köy Nüfusu: 1.270
Coğrafi Konum: Keysun ovası güney kesim
Ekonomik Yapı: Tarım ve hayvancılık.
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Sulu tarım yapılmaktadır. Pompaj sulama yaygın, sondaj bölgesi. Pamuk, mısır (silajlık ve yemlik), kavun, karpuz, buğday, arpa, mercimek, nohut, biber (kurutmalık ve salçalık), patlıcan, Maraş biberi üretilmektedir. Çırçır işletmesi bulunmaktadır.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Höyükler
Doğal Değerler: -
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Müstakil İköğretim okulunda 329 öğrenci bulunuyor. Okul öncesi eğitimde 20 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon, kilittaşı gerekmektedir.
Fırsatlar: Kurutmalık üzümün patentinin alınması, agro-turizmin yaygınlaştırılması.
Köyün Adı: HASANLI
Köy Nüfusu: 434
Coğrafi Konum: Keysun ovası kuzey kesim
Ekonomik Yapı: Tarım ve hayvancılık, sebzecilik
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Sulu tarım yapılmaktadır. Pamuk, buğday, arpa, mısır, az oranda çeltik, mercimek, susam, soğan, sarımsak,  kavun, karpuz, mısır, pamuk, üzüm, fıstık
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: -
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: İlköğretim okulu bulunmaktadır.
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var.
Problemler/İhtiyaçlar: İçme suyu yetersiz, köy konağı ve okul lojmanı, altyapı ve kilit taşı, çocuk parkı
Fırsatlar: Agro-turizm yaygınlaştırma alanı
Köyün Adı: KARGALI
Toplam köy arazi miktarı 5.716.556 m²’dir.
Köy Nüfusu: 298
Coğrafi Konum: Keysun  ovası kuzey kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni: Sulu tarım uygulanmaktadır. Pamuk, buğday, arpa, mısır, az oranda çeltik, mercimek, susam, soğan, sarımsak, biber üretilmektedir.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Höyükler, Eski Kargalı Konağı
Doğal Değerler: Su kaynağı
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş ilköğretim okulunda 39 öğrenci öğrenim görmektedir.
•Sağlık: Sağlık evi yok.
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: Köy taziye evi, altyapı, kilit taşı, yeni okul yapılması
Fırsatlar: Tarihi binaların ve çeşmelerin onarılması, tarih ve kültür turizmine kazandırılması, seracılığın geliştirilmesi
Beldenin Adı: KESMETEPE
Toplam belde arazi miktarı 4.383.053 m²’dir.
Belde  Nüfusu: 2.056
Coğrafi Konum: Keysun ovası güney kesim
Ekonomik Yapı: Tarım ve hayvancılık
 Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Pamuk, buğday, arpa, mısır, az oranda çeltik, mercimek, susam, soğan, sarımsak yetiştirilmektedir.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler:
Doğal Değerler: Tavaş Mesire Alanı ve mağaralar
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Kesmetepe İlköğretim Okulunda 333 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 18 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Aile hekimliği merkezi bulunmaktadır.
•Teknik Altyapı:
Problemler/İhtiyaçlar: Arıtma sisteminin olmaması
Fırsatlar: Seracılığın geliştirilmesi
Köyün Adı: KONUKLU 
Toplam köy arazi miktarı 20.149.854 m²’dir.
Köy Nüfusu: 797
Coğrafi Konum: Keysun ovası kuzey kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık, mevsimlik tarım işçiliği
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Sulu ve kuru tarım yapılmaktadır. Pamuk, mısır, buğday, arpa, mercimek
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Höyükler
Doğal Değerler:
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 14 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitim bulunmaktadır.
•Sağlık: Üçgöz Sağlık evi 15 km uzaklıktadır.
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var.Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: Altyapı, köy konağı, kilit taşı
Fırsatlar: Sarıçiçek’de çırçır işletmesi var. Seracılığın geliştirilmesi.
Köyün Adı: OYRATLI
Toplam köy arazi miktarı 12, 879,198 m²'dir.
Köy Nüfusu: 1.471
Coğrafi Konum: Keysın ovası kuzey kesim
Ekonomik Yapı: Mevsimlik işçilik (turizm bölgelerinde veya farklı illerde inşaat sektöründe), mevsimlik tarım işçiliği, yurtdışında çalışan hane bireylerinin destekleri, tarım ve hayvancılık. Kadınlar tarafından halı dokumacığı yapılmakta ve özel şirketlere satılmaktadır.
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru ve sulu tarım yapılmaktadır. Pompaj sulama uygulanıyor.Antepfıstığı, biber, domates, patlıcan, parmak üzümü,buğday, arpa (ev ihtiyacı), hayvancılık (K. Baş, karakeçi ve koyun).
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: -
Doğal Değerler: Değirmen çayı
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Müstakil ilköğretim okulunda 253 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul Öncesi eğitimde 22 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Sağlık ihtiyaçları için 10 km uzaklıktaki Besni ilçe merkezine gidilmektedir.
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Kanalizasyon ihalesi yapıldı. İçmesuyunun su deposu problem, evlere su çıkmıyor.
Problemler/İhtiyaçlar: Kilit taşı, gençler için spor alanı gerekmektedir. Değirmen gerekmektedir. İlköğretimde okul kapasitesi ve derslik sayısı yetersizdir ve kütüphane gerekmektedir. Ortaöğretim kurumunun bulunması ihtiyaçtır. Köy konağı yok.
Fırsatlar: Tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgilendirme, fıstık ve zeytin işleme tesisleri.
Köyün Adı: YAZIBEYDİLLİ
Toplam köy arazi miktarı  12.551.438 m²’dir.
Köy Nüfusu: 492
Coğrafi Konum:
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Sulu tarım yapılmaktadır. Pamuk, mısır (silajlık ve yemlik), kavun, karpuz, buğday, arpa, mercimek, nohut, biber (kurutmalık ve salçalık), patlıcan, Maraş biberi üretilmektedir.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler:
Doğal Değerler: Ova
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 71 öğrenci bulunuyor.
•Sağlık: Sağlık evi yok.
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var.Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon, köy konağı, kilitli taş
Fırsatlar: Seracılığın geliştirilmesi, örnek tarım uygulamasının yaygınlaştırılması
Köyün Adı: YELBASTI
Toplam köy arazi miktarı 11.057.459 m²’dir.
Köy Nüfusu: 80
Coğrafi Konum: Keysun ovası kuzey kesim
Ekonomik Yapı: Bağcılık, hayvancılık, fıstıkçılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Üzüm, fıstık, süt ve süt ürünleri üretilmektedir.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: tarihi sarnıçlar
Doğal Değerler: Yayla özelliği
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Taşımalı eğitim yapılmaktadır.
•Sağlık: Sağlık evi yok.
•Teknik Altyapı:  Elektrik, su, telefon var,  içmesuyu pompaj
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon, köy konağı, cami
Fırsatlar: Peynir ve yoğurdunun değerlendirilmesi
Köyün Adı: YOLDÜZÜ
Toplam köy arazi miktarı  7.804.297 m²’dir.
Köy Nüfusu: 662
Coğrafi Konum: Keysun ovası kuzey kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık, mevsimlik tarım işçiliği, kentlerde mevsimlik işler, hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru ve sulu tarım yapılmaktadır. Buğday, arpa, üzüm, sebze, pamuk, mısır, karpuz üretilmektedir.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Yaklaşık 20 mağara ve höyük
Doğal Değerler: Ova
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Müstakil İlköğretim okulunda 176 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 10 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Sağlık evi yok. 6 km uzaklıkta Çakırhöyük’de Aile Hekimliği Merkezi’ne gidilmektedir.
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var.Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: Altyapı, kilit taşı, spor sahası, köy konağı, cami
Fırsatlar: Un, yağ, çırçır işletmelerinin bulunması, seracılığın geliştirilmesi
Köyün Adı: ALİŞAR
Köy Nüfusu: 383
Coğrafi Konum: Üçgöz ovası kuzey kesim
Ekonomik Yapı: Tarım
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Pamuk, mısır (silajlık ve yemlik), kavun, karpuz, buğday, arpa, mercimek, nohut, biber (kurutmalık ve salçalık), patlıcan, tütün (Virginia tütünü)
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler:
Doğal Değerler:
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 47 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 11 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon va. Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: İçme suyu, köyün altyapısı, kilit taşı, köy konağı, top sahası
Fırsatlar: Tütün yetiştiriciliğinin desteklenmesi
Köyün Adı: AKYAZI
Köy Nüfusu: 406
Coğrafi Konum: Üçgöz ovası güney kesim
Ekonomik Yapı: Mevsimlik tarım işçiliği, kentlerde mevsimlik işler (taş işçiliği), tarım, hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru ve sulu tarım yapılmaktadır. Buğday, arpa, mısır, pamuk, kavun, karpuz, tütün, pamuk, domates, biber üretilmektedir.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Çanakçılık zanaati
Doğal Değerler:
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 36 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 12 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Sağlık evi yok. 7 km uzaklıktaki sağlık merkezine gidiliyor.
•Teknik Altyapı:
Problemler/İhtiyaçlar: Halıcılık kursu, alabalık tesisi, sulama tesisi, sağlık evi, yol onarım istiyor. Altyapı, halı saha, çocuk parkı, cami tamiratı, okul onarımı.
Fırsatlar: seracılığın geliştirilmesi
Köyün Adı: BAHRİ
Köy Nüfusu: 238
Coğrafi Konum: Üçgöz ovası güney kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık, mevsimlik tarım işçiliği (Adana’da pamuk, Giresun’da fındık, Nevşehir’de patates toplama)
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru tarım yapılmaktadır.Arpa, buğday, mercimek üretilmektedir.Arpa ve buğday Adıyaman ve Besni’de TMO ve fabrikalara, mercimek Şanlıurfa’ya satılmaktadır. 100 büyükbaş, 350m küçükbaş hayvan bulunmaktadır.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler:
Doğal Değerler: Doğal peyzajı
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 14 öğrenci öğrenim görmektedir.
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı:
Problemler/İhtiyaçlar:
Fırsatlar: Tarımsal verimliliğin artırılması
Köyün Adı: BEŞYOL 
Toplam köy arazi miktarı 26.513.035 m²’dir.
Köy Nüfusu: 746
Coğrafi Konum: Üçgöz ovası güney kesim
Ekonomik Yapı: Tarım ve hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru ve sulu tarım yapılmaktadır. Pamuk, mısır (silajlık ve yemlik), kavun, karpuz, buğday, arpa, mercimek, nohut, biber (kurutmalık ve salçalık), patlıcan, elma.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Beşyol (Hürük) höyüğü
Doğal Değerler:
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 28 öğrenci öğrenim görmektedir.
•Sağlık: Aile Sağlık Merkezi var.
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var.Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon, kilit taşı gerekiyor, çöp toplama sorunu var.
Fırsatlar: Tarımsal verimliliğin artırılması
Köyün Adı: DİKİLİTAŞ
Köy Nüfusu: 557
Coğrafi Konum: Üçgöz ovası güney kesim
Ekonomik Yapı: Mevsimlik tarım işçiliği, kentelrde mevsimlik işler, tarım, hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Sulu tarım yapılmaktadır.Pamuk, mısır,buğday, arpa, mercimek, üzüm, karpuz, kavun, sebze
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Kaya mezarları ve mağaralar,m Dikilitaş sütunları
Doğal Değerler: Şelaleler
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Müstakil ilköğretim okulunda 155 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 16 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Sağlık evi yok. Sağlık ihtiyaçları için 13 km uzaklıktaki Beşyol'a gidilmektedir.
•Teknik Altyapı: Fosseptik kullanılmaktadır.
Problemler/İhtiyaçlar: Altyapı, kanalizasyon, sağlık ocağı, köy konağı, okulun havlu duvarıyla çevrilmesi, mezarın etrafının çevrilmesi
Fırsatlar: Kültür ve tarih turizm güzergahına dahil edilerek, turizm potansiyelinin kullanılması
Köyün Adı: DÖRTYOL
Köy Nüfusu: 427
Coğrafi Konum: Üçgöz ovası orta kesim
Ekonomik Yapı: Mevsimlik ve daimi tarım işçiliği, kentlerde mevsimlik işler, tarım
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru ve sulu tarım yapılmaktadır. Buğday, arpa, mısır, pamuk, mercimek, tütün, kavun, karpuz  üretilmektedir.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler:
Doğal Değerler: Tarım yapılabilecek ova
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 43 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 12 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Sağlık evi yok. 7 km uzaklıktaki Beşyol köyüne gidilmektedir.
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var.
Problemler/İhtiyaçlar: kanalizasyon ve kilit taşı, derenin yapılması, çevre düzenlemesi, halı kursu
Fırsatlar: Tarımsal verimliliğin artırılması
Köyün Adı: GEÇİTLİ
Köy Nüfusu: 391
Coğrafi Konum: Üçgöz ovası orta kesim
Ekonomik Yapı: Taş ustalığı ve mevsimsel ve devamlı  tarımsal işçilik
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Pamuk, mısır (silajlık ve yemlik), kavun, karpuz, buğday, arpa, mercimek, nohut, biber (kurutmalık ve salçalık), patlıcan
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler:
Doğal Değerler:
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 32 öğrenci öğrenim görüyor. Okul öncesi eğitimde 17 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var.Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: Köy mezarı yok (tapulu değil), etrafı çevrili değil. Köy arazileri var ama köylülerin elinde değil. Göç veriyor.
Fırsatlar: Tarımsal verimliliğin artırılması
Köyün Adı: KESECİK
Toplam köy arazi miktarı 27.435.952 m²’dir.
Köy Nüfusu: 931
Coğrafi Konum: Üçgöz ovası orta kesim
Ekonomik Yapı: Mevsimlik tarım işçiliği, kentlerde mevsimlik işler, tarım, hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Tütün, pamuk, mısır (silajlık ve yemlik), kavun, karpuz, buğday, arpa, mercimek, nohut, biber (kurutmalık ve salçalık), patlıcan
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler:
Doğal Değerler:
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Müstakil İlköğretim Okulunda 168 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 18 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Sağlık evi yok. Sağlık ihtiyaçları için Beşyol’a gidiliyor.
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var.
Problemler/İhtiyaçlar: Elektrik kesintileri oluyor, engelli doğumlarında artış var, yolda çöküntü var, kilit taşı gerekiyor.
Fırsatlar: Tarımsal verimliliğin artırılması
 Köyün Adı: KUTLUCA 
Toplam köy arazi miktarı  21.513.212 m²’dir.
Köy Nüfusu: 1.347
Coğrafi Konum: Üçgöz ovası batı kesim
Ekonomik Yapı: Tarım ve hayvancılık, mevsimlik tarım işçiliği
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Tütün, pamuk, mısır (silajlık ve yemlik), kavun, karpuz, buğday, arpa, mercimek, nohut, biber (kurutmalık ve salçalık), patlıcan
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler:
Doğal Değerler: Ova
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Müstakil İlköğretim okulunda 237n öğrenci var. Okul öncesi eğitimde 25 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Aile hekimliği merkezi var.
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var.Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: Mezrada köy odası ihtiyacı
Fırsatlar: Tarımsal verimliliğin artırılması
Köyün Adı: SARIKAYA 
Toplam köy arazi miktarı 22.868.393 m²’dir.
Köy Nüfusu: 550
Coğrafi Konum: Üçgöz ovası doğu kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık, mevsimlik tarım işçiliği, kentlerde mevsimlik işler,
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru tarım yapılmaktadır. Buğday, arpa, nohut, mercimek, kavun ve karpuz, üzüm, tütün üretilmektedir. Fıstık, zeytin ve hayvancılık ev ihtiyacı.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Höyük
Doğal Değerler:
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Müstakil ilköğretim okulunda 278 öğrenci vardır. Okul öncesi eğitimde 9 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Aile hekimliği merkezi var.
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon, köy konağı, cami avlusuna kilit taşı, köyün içine kilit taşı, sulama kanalı
Fırsatlar: Yarı açık ahır hayvancılığı desteklenmeli
Köyün Adı: TEKAĞAÇ
Toplam köy arazi miktarı 25,006,618  m²'dir.
Köy Nüfusu: 520
Coğrafi Konum: Üçgöz ovası kuzey  kesim
Ekonomik Yapı: Mevsimlik ve devamlı tarım işçiliği (tütün, mercimek, buğday, arpa), bağcılık, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kentlerde geçici işler.
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  20000 dönüm kuru tarım, 10.000 dönüm sulu tarım alanı var. 5000 dönüm orman/koruluk var. Tahıllar, mercimek, badem, nohut, pamuk ve tütün başlıca ürünler. 250 büyükbaş, 1000 küçükbaş hayvan bulunmaktadır.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Yazıyalangoz mezrasında tarihi çeşme.
Doğal Değerler: Köye adını veren tekağaç
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 26 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul Öncesi eğitimde 12 öğrenci bulunmaktadır. Yazıyalangoz'da birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 17  öğrenci öğrenim görmektedir.
•Sağlık: 20 km uzaklıktaki Üçgöz Sağlık Merkezi kullanılmaktadır.
•Teknik Altyapı:
Problemler/ İhtiyaçlar: Köyde çok az kişinin arazisinin olması. Tekağaç ve mezralarına kanalizasyon, kilit taşı, içme sularında sorunların giderilmesi, okulların bakımlarının yapılması, köy giriş çıkış yıllarının yapılması, köy konağı eksiklerinin giderilmesi.
Fırsatlar: Tütünün tekrar desteklenmesi.
Köyün Adı: TOKAR
Köy Nüfusu: 178
Coğrafi Konum: Üçgöz ovası orta kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık, mevsimlik tarım işçiliği, kentlerde mevsimlik işler
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru ve sulu tarım yapılmaktadır.  buğday, arpa, tütün (Virginia tütünü), mercimek, nohut, pamuk, mısır, üzüm, fıstık, kavun, karpuz.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Tarihi mağaralar ve höyük
Doğal Değerler: Dağ çayı
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Taşımalı eğitim yapılıyor.
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı: Fosseptikler kullanılıyor.
Problemler/İhtiyaçlar: Araziler kendi imkanlarıyla sulanıyor. GAP Bölgesi'nde arazinin dönümü 8 liraya sulanırken, köyde dönümü 100 liraya sulanıyor. Kanalizasyon, köy konağı, kilitli taş, çocuk parkı, çevre düzenlemesi gerekiyor.
Fırsatlar: Tarımsal verimliliğin artırılması
Köyün Adı: TOPKAPI
Köy Nüfusu: 390
Coğrafi Konum: Üçgöz ovası güney kesim
Ekonomik Yapı: Mevsimlik tarım işçiliği, kentlerde mevsimlik işçilik, tarım
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru ve sulu tarım yapılmaktadır. Buğday, arpa, mercimek, pamuk, kavun, karpuz, üzüm, mısır üretilmektedir.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: tarihi değirmen, tarihi mağara,
Doğal Değerler:
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 43 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 10 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Sağlık evi yok. Sağlık ihtiyaçları için 5 km uzaklıktaki Beşyol’a gidilmektedir.
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var. Yol asfalt.
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon, köy konağı, caminin çürük raporu var, onarılması ve çevre düzenlemesi
Fırsatlar: Turizm potansiyelinin değerlendirilmesi
Beldenin Adı: ÜÇGÖZ
Toplam belde arazi miktarı 34.386.960 m²’dir.
Belde  Nüfusu: 1.554
Coğrafi Konum: Besni ilçesi doğusu
Ekonomik Yapı: Tarım ve hayvancılık, idari hizmetler, ulaşım, sanayi, küçük sanatlar, ticari faaliyetler.
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Buğday, arpa, mercimek, tütün, pamuk, mısır (silajlık ve yemlik), kavun, karpuz, nohut, biber (kurutmalık ve salçalık), patlıcan üretilmektedir.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Tarihi camiler
Doğal Değerler: Kaynak suyu
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Üçgöz İlköğretim okulunda 332 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul Öncesi eğitimde 19 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Aile hekimliği merkezi bulunmaktadır. 
•Teknik Altyapı: İçme suyu şebekesi mevcut. Kanalizasyon var, arıtma için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Başvuruda bulunuldu.
Problemler/İhtiyaçlar: Üçgöz’deki Sofraz çayına Sugözü, Besni, Üçgöz’ün kanalizasyonu karışıyor. Sofraz çayı üzerinde motopomp ile araziler sulanıyor. (Sulama için uygun olmayan su kalitesi). Eskiden yetiştirilen lahana, havuç, turp ve soğanda hastalık görülmesi. 
Fırsatlar: Üçgöz beldesindeki tarihi camilerin onarımı ve restorasyonu, sofraz pirinci hastalığının araştırılması ve sofraz pirincinin tekrar üretilmesi, temizlik kültürünün geliştirilmesi, tarihi eselerin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi.
Köyün Adı: YAZIKARAKUYU
Toplam köy arazi miktarı 13.326.908 m²’dir.
Köy Nüfusu: 954
Coğrafi Konum: Üçgöz ovası güneybatı kesmi
Ekonomik Yapı: Yoğun olarak mevsimlik tarım işçiliği (Malatya’da kayısı, Gaziantep’te fıstık ve Adana’da portakal toplama) ve diğer kentsel işlerde işçilik (kot taşlama), taşımacılık, tarım ve hayvancılık.
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru tarım yapılmaktadır. Az oranda mera bulunmaktadır. Tahıllar, mercimek, pul biber, nohut, mısır, pamuk, Maraş biberi başlıca ürünlerdir.300 büyükbaş, 700 küçükbaş hayvan bulunmaktadır.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler:
Doğal Değerler: Sıtmapınarı mağara ve mesire alanı
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Müstakil ilköğretim okulunda 191 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul Öncesi eğitimde 19 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Sağlık evi yok. Sağlık ihtiyaçları için  5 km uzaklıktaki Kutluca köyüne gidilmektedir.
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon bulunmaktadır. Yol asfalttır.
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyonun olmamasına bağlı sağlık sorunları. kuyularda su azaldı, DSİ’den izin alınıyor, elektrik masrafları. Altyapı, 15-20 evin yolunun yapılması, kanalizasyon, kilit taşı, futbol sahası ve halı saha
Fırsatlar: Mısır ve salça işletmelerinin kurulması
Köyün Adı: YENİKÖY 
Toplam köy arazi miktarı 11.325.641 m²’dir
Köy Nüfusu: 614
Coğrafi Konum: Üçgöz ovası güney kesim
Ekonomik Yapı: Mevsimlik tarım işçiliği, kentlerde mevsimlik işler, yurtdışında çalışan hane bireylerinin gönderdiği paralar, tarım, hayvancılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru ve sulu tarım yapılmaktadır. Buğday, arpa, pamuk, mercimek
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik D eğerler: Kommagene krallığında Nemrut kızının kabri+dikilitaş+kaya mezarları
Doğal Değerler: Şelaleler
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda 15 öğrenci öğrenim görmektedir.
•Sağlık: Sağlık evi bulunmamaktadır. En yakın sağlık kuruluşu 7 km uzaklıktadır.
•Teknik Altyapı: Elektrik, su, telefon var.
Problemler/İhtiyaçlar: Eski okul köy konağı olarak düzenlenmiş (okul olarak yapılan yer kısa süre içerisinde çatlamış) kanalizasyon
Fırsatlar: Turizm potansiyelinin değerlendirilmesi
Köyün Adı: KIZILİN
Toplam köy arazi miktarı 21.132.544  m²'dir.
Köy Nüfusu: 832
Coğrafi Konum: Kızılin ovası güney kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, imalatçılık
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Arpa, buğday, mercimek, nohut yetiştirilmektedir. Az miktarda antepfıstığı ve son zamanlarda zeytin yetiştirilmektedir.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Mağaralar, Kızılin tarihi köprü,taş evler
Doğal Değerler: Fırat nehri
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Müstakil İlköğretim okulunda 164 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul Öncesi eğitim ve ortaöğretim bulunmaktadır. Kızılin Lisesinde 381 öğrenci bulunmaktadır. Okul öncesi eğitimde 12 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı:
Problemler/İhtiyaçlar: Turizm potansiyelinin aktif hale getirilmemiş olması
Fırsatlar: Rumkale’ye tur düzenlenmesi, yelkenli kullanılması, bölgeye düzenlenen diğer turlara Kızılin’in dahil edilmesi, turizmin geliştirilmesi
Köyün Adı: ÖREN
Köy Nüfusu: 600
Coğrafi Konum: Kızılin ovası orta kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, fıstıkçılık, bağcılık, taş işçiliği
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Arpa, buğday, mercimek, nohut yetiştirilmektedir.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler:
Doğal Değerler: Meşe ağaçları
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Birleştirilmiş sınıflı İlköğretim Okulunda 52 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 14 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: -
•Teknik Altyapı:
Problemler/İhtiyaçlar: Kanalizasyon, kilit taşı gerekmektedir.
Fırsatlar: Taşların inşaat malzemesi olarak kullanılması
Köyün Adı: SAYÖREN
Toplam köy arazi miktarı 5,549,497  m²'dir.
Köy Nüfusu: 1.787
Coğrafi Konum: Kızılin ovası kuzey kesim
Ekonomik Yapı: Tarım, hayvancılık, kentlerde mevsimlik işler (Taşduvar ustalığı), mevsimlik tarım işçiliği (Malatya, Giresun).
Tarım Yapısı ve Ürün Deseni:  Kuru tarım yapılmaktadır. Buğday, arpa, mercimek, nohut, karpuz üretilmektedir. Sofraz çayı üzerinde un değirmenleri var.
Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Höyükler
Doğal Değerler: Köy tüzel kişiliğine ait özel orman var (meşe ağacı)
Sosyal ve Teknik Altyapı
•Eğitim: Müstakil İlköğretim Okulunda 396 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 32 öğrenci bulunmaktadır.
•Sağlık: Sağlık evi yok. 18 km Sarıkaya ve 43 km'deki Besni ilçesine gidilmektedir.
•Teknik Altyapı: kanalizasyon var-Arıtma sistemi yok.
Problemler/İhtiyaçlar: Sulama ihtiyacı. Sağlık ocağı, caddelerin kilit taşı ile döşenmesi, gençlere futbol sahası, köy konağı var ama yetersiz  2. Köy konağı lazım, köyün Adıyaman'a yolunun yapılması.
Fırsatlar: Entegre hayvancılık, mesire yeri oluşturulması, taşlık alanlarda ağaçlandırma-turizm potansiyelinin değerlendirilmesi